BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Urban Bogumiła
Tytuł
Wpływ kompetencji pracowników na wizerunek biblioteki naukowej
The Impact of Librarians' Competences on the Perception of a Scientific Library
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2008, nr 10, s. 139-157, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Interdyscyplinarność, Biblioteki, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Public relations, Kompetencje pracownicze, Zarządzanie kompetencjami, Doskonalenie zawodowe
Interdisciplinarity, Libraries, Human Resources Management (HRM), Public relations, Employees competencies, Competence management, Further education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł ma charakter interdyscyplinarny. Stanowi próbę syntezy niektórych zagadnień z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, public relations oraz bibliotekoznawstwa. Przedstawiono w nim teoretyczne i praktyczne aspekty budowy dobrego wizerunku instytucji edukacyjnej, jaką jest biblioteka naukowa. Następnie skoncentrowano się na analizie kompetencji zawodowych bibliotekarzy poprzez ich wpływ na wizerunek biblioteki. W końcowej części pracy nakreślono pola badawcze oddziaływania kluczowych kompetencji pracowników na prawidłowy obraz w oczach użytkowników oraz postawiono tezy badawcze, które z kompetencji w jakim stopniu wpływają na tenże obraz. (abstrakt oryginalny)

This interdisciplinary paper attempts to provide a synthesis of some issues falling within the areas of human resources, public relations and library science. It presents the theoretical and practical aspects of building a positive image of an educational institution such as a scientific library. In further sections, it analyzes the professional qualifications of librarians and their impact on the image of a library. The concluding part of the paper indicates areas for investigating the impact of the staffs key competences on shaping a favorable perception of the institution by its customers, and puts forward propositions on the extent to which specific competences affect this perception. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Altkorn J., Wizerunek firmy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2004.
 2. Bednarek H., Sztuka budowania wizerunku, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź 2005.
 3. Budzyński W., Wizerunek firmy, Poltext, Warszawa 2002.
 4. Cenker E.M., Public relations, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2002.
 5. Obrzut A., Szołtysik K., Jakość usług bibliotecznych. Wyniki ankiety przeprowadzonej w bibliotekach Wyższych Szkól Bankowych, w: Czyżewska M. (red.), Działalność naukowa i informacyjna bibliotek uczelnianych. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2005.
 6. Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 7. Seitel F.P., Public relations w praktyce, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 2003.
 8. Sidor M.W., Jakość usług bibliotecznych, Wydawnictwo SBP, Warszawa 2005.
 9. Sidor-Rządkowska M., Kompetencje -pożyteczna moda. Zarządzanie oparte na kompetencjach w praktyce firm (1), "Personel i Zarządzanie" 2006, nr 2.
 10. Sidor-Rządkowska M., Kompetencje-pożyteczna moda. Zarządzanie oparte na kompetencjach w praktyce firm (2), "Personel i Zarządzanie" 2006, nr 3.
 11. Sidor-Rządkowska M., Kompetencje -pożyteczna moda. Zarządzanie oparte na kompetencjach w praktyce firm (3), "Personel i Zarządzanie" 2006, nr 4.
 12. Whiddett S., Hollyforde S., Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 13. Wójcik K., Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-9605
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu