BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Diakun Jarosław (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Geneza wymagań i norm systemu produkcji bezpiecznej żywności
The Genesis of the Requirements and Standards for Safe Food Production System
Źródło
Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego, 2015, vol. 1(13), s. 58-61, bibliogr. 10 poz.
Polish Journal of Food Engineering
Słowa kluczowe
Normy PN, Bezpieczna żywność, Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli
Polish standards (PN), Safe food, Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Omówiono zmiany uwarunkowań w relacjach konsument - producent żywności wraz z rozwojem przemysłowej produkcji żywności. Opisano krótko historię wprowadzania wymagań bezpieczeństwa higieniczno - sanitarnego produkcji żywności. Przedstawiono stan prawny wdrażania systemu HACCP. (abstrakt oryginalny)

The paper presents changes in market conditions in the relationship to the consumer - the food manufacturer with the development of industrial food production. The history of the introduction of hygiene and safety requirements was described. The condition of right of implementation of the HACCP system was presented. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Diakun, J. (2013). Geneza norm zarządzania jakością serii ISO 9000. Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego, 4/4(12), 41-43.
  2. Luning, P.A., Martcelis, W.J., Jongen, W.M.F. (2005). Żywność jakość technologia. Zarządzanie jakością żywności. Warszawa: WNT, ISBN 83-2042966-8.
  3. PN-EN ISO 9001: 2009. System zarządzania jakością.
  4. Kita, J. (2009). 90 lat polskiej służby weterynaryjnej. Życie Weterynaryjne, 84(11),
  5. Kołożyn-Krajewska, D. (2001). Higiena produkcji żywności. Warszawa: Wydawnictwo SGGW, ISBN 83-7244-190-1.
  6. PN-EN ISO 22000. (2006). System zarządzania bezpieczeństwem żywności. Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywieniowego
  7. Dyrektywa nr 83/43/EEC w sprawie higieny środków spożywczych.
  8. Dz.U. (WE) L31/1 (2002). Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności
  9. Dz.U. 139.2004. Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych.
  10. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, Dz.U. z 2010 r. nr 136.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-9494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu