BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Noga Marian (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Pomiar efektywności systemów gospodarczych
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Systemy gospodarcze i ich ewolucja, 1999, s. 21-30, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Ekonomia, Polityka, Gospodarka rynkowa, System gospodarczy, Pomiar efektywności
Economics, Politics, Market economy, Economic system, Efficiency measurement
Abstrakt
Obecnie na świecie funkcjonuje około 200 państw. We wszystkich występują procesy wytwarzania oraz podziału dóbr i usług, czyli występują procesy gospodarowania. Nawet nieprzygotowany obserwator tych procesów łatwo zauważy, że nie przebiegają one w jednakowy sposób, gdyż gospodarowanie zawsze odbywa się w określonych warunkach materialnych, instytucjonalnych, społecznych i politycznych. Całokształt tych warunków oraz reguł i mechanizmów gospodarowania składa się na pojęcia: gospodarka i system gospodarczy. Celem niniejszego opracowania jest próba zmierzenia efektywności systemu gospodarczego. Jak wynika z całej historii ekonomii, efektywność gospodarowania mierzymy albo jako relację efektów do nakładów, albo jako poziom globalnej nadwyżki ekonomicznej osiągniętej poprzez odjęcie od efektów wszystkich nakładów wyrażonych tą samą miarą, np. w pieniądzu. Jednakże problemem nie rozwiązanym jest pomiar zarówno korzyści społecznych (efektów), jak i nakładów w skali gospodarki narodowej. Właśnie tym problemom będzie poświęcona analiza efektywności systemów gospodarczych w tym opracowaniu. Pozwoli ona na konstrukcję różnych miar efektywności systemów gospodarczych. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Flakiewicz W., Oleński J.: Cybernetyka ekonomiczna. Warszawa 1989.
  2. Fuchs H.: Systemtheorie. W: Handwoerterbuch der Organization. Stuttgart 1973.
  3. Samuelson P.A., Nordhaus W.D.: Economics. New York 1989.
  4. Samuelson P.A., Nordhaus W.D.: Ekonomia 1. Warszawa 1995.
  5. Milewski R.: Podstawy ekonomii. Warszawa 1998.
  6. Woś J.: Wprowadzenie do ekonomii. Poznań 1997.
  7. Samuelson W.F., Marks.G.: Ekonomia menedżerska. Warszawa 1998.
  8. Noga M.: Społeczeństwo - gospodarka - środowisko. Poznań 1996.
  9. Ekologiczne i instytucjonalne uwarunkowania wzrostu gospodarczego : aspekty globalne i regionalne. Red. nauk. M. Noga. Opole 1998.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu