BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Žarnovský Josef (Slovak Agricultural University in Nitra), Drlička Robert (Slovak Agricultural University in Nitra), Kováč Ivan (Slovak Agricultural University in Nitra), Petruš Maroš (Slovak Agricultural University in Nitra)
Tytuł
Application of the Statistical Control of the Production Processes in Organisation
Zastosowanie statystycznej kontroli w zakresie procesów produkcyjnych w organizacji
Źródło
Management Systems in Production Engineering, 2014, vol. 3(15), s. 135-139, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Kontrola, Proces produkcji, Statystyczne Sterowanie Procesem
Control, Production process, Statistic process control (SPC)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wszystkie ostatnie doświadczenia potwierdzają fakt, że główne zadania zarządzania jakością są gwarantowane tylko z wysoko wykwalifikowanymi pracownikami. Pracownicy są odpowiedzialni za plan produkcji i rozwoju, usług i procesów. Seria norm ISO 9000 jest pomocna w celu ustalenia zarządzania jakością w organizacji. Korzystanie w zarządzaniu jakością ze statystycznej kontroli procesu jest również bardzo ważne dla firmy. Firmy wykorzystują wszystkie zasoby ludzkie, materialne i finansowe w celu poprawy jakości zarządzania. Celem pracy jest określenie statystycznego sterowania procesem w produkcji firmy Finalcast Ltd. Žiar nad Hronom. (abstrakt oryginalny)

All recent experiences confirm the fact that the main tasks of quality management are guaranteed only with the high skilled employees. Employees are responsible for the production plan and development, services and processes. The series of standards called ISO 9000 [8, 9] help to establish quality management in organization. Usage of the quality management with statistical process control is also very important for the company. Companies are spending all human, material and financial resources to improve quality management [7]. The objective of the paper is to outline the statistical process control in production company Finalcast Ltd. Žiar nad Hronom. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Bujna. Manažérstvo rizika. Nitra: Vyd. SPU v Nitre, 2013.
  2. J. Hrubec, E. Virčíková. Integrovaný manažérsky systém. Nitra: Vyd. SPU v Nitre, 2009, pp. 544.
  3. J. Grauzeľ. "Uplatnenie revízie STN EN ISO 9001: 2009 v praxi" in Kvalita, roč. XVII, č. 3, 2009, pp. 9-11.
  4. P. Mears. Quality Improvement Tools and Techniques. New York: McGraw-Hill, 1995, pp. 329.
  5. M. Korenko. Manažérstvo kvality procesov. Nitra, Vyd. SPU v Nitre, 2014, pp. 111.
  6. M. Kotorová, M. Korenko. "Využitie štatistických metód v organizácii" in Technika v technológiách agrosektora: zborník vedeckých prác Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. pp. 93-97.
  7. K. Lestyánszka (Škůrková). "The statistical regulation of the turning process". Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava, vol. 20, 2012, pp. 81-85.
  8. STN P ISO/TS 16949:2005, Systémy manažérstva kvality. Osobitné požiadavky na používanie ISO 9001:2000 v organizáciách na výrobu automobilov a ich náhradných dielcov (01 0311).
  9. STN EN 45011:2000, Všeobecné požiadavky na organy prevádzkujúce certifikačné systémy výrobkov (ISO/IEC GUIDE 65:1996) (01 5256).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-0461
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12914/MSPE-08-03-2014
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu