BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Markowska Małgorzata (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Czynniki rozwoju regionalnego
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 939, s. 20-33, tab., rys., bibliogr. 34 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce
Słowa kluczowe
Rozwój regionalny, Dynamika rozwoju regionalnego
Regional development, Regional development dynamics
Abstrakt
Szczegółowo omówiono zagadnienie rozwoju regionalnego, zwracając szczególną uwagę na czynniki rozwoju.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bagdziński S.L.: Lokalna polityka gospodarcza w okresie transformacji systemowej, UMK, Toruń 1994.
 2. Benko G.: Geografia technopolii, PWN, Warszawa 1993
 3. Berman N.L.: Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego. Municypium, Warszawa 2000
 4. Blakley E.J.: Planinng local economic development. Theory and practice. Sage Library and Social Research, 168, London 1989
 5. Borowiec J.: Infrastruktura techniczna a konkurencyjność regionów. W: Konkurencyjność regionów. Praca pod red. M. Klamut. Wyd. 2. AE Wroclaw 1999
 6. Castells M., Hall P.: Technopoles of the World. The Making of 21 st Century Industrial Complexes, London and New York 1994
 7. Cybulski L.: Konkurencyjność regionów a segmentacja rynków pracy. W: Polityka budowy regionu konkurencyjnego. Strategie - modele - postęp technologiczny. Praca pod. red. M. Klamut, AE Wrocław 2000.
 8. Domański R.: Gospodarka przestrzenna. PWN, Warszawa 1993
 9. Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast i regionów. Praca pod. red. T. Markowskiego i D. Stawasz, Wyd. UL Łódź 2001
 10. Gogolewska J.: Infrastruktura społeczna jako czynnik podniesienia konkurencyjności regionów na przykładzie Polski i niektórych krajów UE. W: Konkurencyjność regionów. Praca pod red. M. Klamut. Wyd. 2. AE Wrocław 1999
 11. Gorzelak G., Jałowiecki B.: Konkurencyjność regionów. Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego UW. Wyd. Nauk. Scholar, Studia regionalne i lokalne nr 1 Warszawa, 2000
 12. Hryniewicz J.T.: Czynniki rozwoju gospodarczego. W: Gospodarka - Przestrzeń - Środowisko. Restrukturyzacja transformacyjna i rozwój regionów w perspektywie jednoczącej się Europy. Praca pod. red. S.L. Bagdzińskiego i M. Marszałkowskiej. Wyd. UMK, Toruń, 1998
 13. Kawałko B.: Stymulowanie rozwoju w regionie transgranicznym. Gospodarka Narodowa nr 6, 1997
 14. Klasik A., Kuźnik F.: Planowanie strategiczne rozwoju lokalnego i regionalnego. W: Praca pod red. S. Dolaty: Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - doświadczenia i perspektywy. Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1998
 15. Konkel J.A., Lewicka K.: Potencjał innowacyjny regionu jako czynnik restrukturyzacji regionalnej. W: Gospodarka - Przestrzeń - Środowisko. Restrukturyzacja transformacyjna i rozwój regionów w perspektywie jednoczącej się Europy. Praca pod. red. S.L. Bagdzińskiego i M. Marszałkowskiej, Wyd. UMK, Toruń, 1998
 16. Kulesza M.: Rozwój regionalny. Zagadnienia instytucjonalne. Samorząd Terytorialny Municypium, Warszawa, nr 10, 2000
 17. Markowski T.: Od konkurencji zasobów do konkurencji regionów. Samorząd Terytorialny. Municypium, Warszawa, nr 12, 1996
 18. Markowski T.: Zarządzanie rozwojem miast, PWN, Warszawa 1999
 19. Opałło M.: Mierniki rozwoju regionów. Wiadomości Statystyczne, Warszawa: nr 3, 1997
 20. Passella E.: Podnoszenie konkurencyjności regionów w Polsce poprzez wdrażanie innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach. W: Polityka budowy regionu konkurencyjnego. Strategie - modele - postęp technologiczny. Praca pod. red. M. Klamut, AE Wrocław 2000.
 21. Promowanie rozwoju lokalnego i regionalnego. Praca pod red. B. Winiarskiego, L. Patrzałka. Wrocław, Wyd. AE 1994
 22. Pyszkowski A.: Polityka regionalna - balast czy czynnik rozwoju? Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego UW. Wyd. Nauk. Scholar, Studia regionalne i lokalne nr 1, Warszawa, 2000
 23. Szromnik A.: Inwestycje zagraniczne jako czynnik lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego. Wspólnota 7, 1995
 24. Taksonomia struktur w badaniach regionalnych. Praca pod red. D. Strahl. Wrocław, Wyd AE, 1998
 25. Tokarski T.: Czynniki wzrostu gospodarczego. Wiadomości Statystyczne, Warszawa, nr 3, 1997
 26. Trojanek M.: Oddziaływanie władzy lokalnej na efektywność przedsięwzięć inwestycyjnych. ZNAE w Poznaniu, Ser. II, z. 137, 1994
 27. Uchwała Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie przyjęcia Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2001-2006 (Uchwała nr 105, M.P. z dnia 30 grudnia 2000 r.)
 28. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (DzU Nr 91, poz. 576 z późn. zm.)
 29. Ustawa z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (DzU nr 48, poz. 550)
 30. Wskaźniki ekorozwoju. Praca pod. red. T. Borysa. Wyd. Ekonomia i Środowisko. Białystok 1999
 31. Wysocka E., Koziński J.: Aktualizacja teoretycznych i metodycznych podstaw planowania przestrzennego. IGPiK. Warszawa 1995
 32. Wysocka E: Poszukiwanie przestrzennych aspektów rozwoju społecznego i gospodarczego. Samorząd Terytorialny Municypium, Warszawa: nr 1-2, 2001
 33. Wysocka E.: Przesłanki rozwoju regionalnego w Polsce. Region Ziemi Lubelskiej. Samorząd Terytorialny, Municypium, Warszawa: nr 1-2, 1997
 34. Wysocka E.: Przesłanki rozwoju regionalnego w Polsce. Region Mazowsze. Samorząd Terytorialny, Municypium, Warszawa: nr 10, 1997
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu