BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Markowska Małgorzata (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu), Sobczak Elżbieta (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Metody identyfikacji czynników rozwoju regionalnego
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 939, s. 34-41, bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce
Słowa kluczowe
Rozwój regionalny, Strategia rozwoju, Modelowanie ekonometryczne
Regional development, Development strategy, Econometric modeling
Abstrakt
Scharakteryzowano ekonometryczne modelowanie zagadnień regionalnych, ze szczególnym uwzględnieniem problemu doboru czynników rozwoju regionalnego w modelowaniu oraz omówiono statystyczne metody doboru determinant rozwoju.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aczel A.D.: Statystyka w zarządzaniu. Warszawa: PWN 2000.
 2. Badania przestrzenne rynku i konsumpcji. Przewodnik metodyczny, pod red. S. Mynarskiego. Warszawa: PWN 1992.
 3. Bartosiewicz S.: Prosta metoda wyboru zmiennych objaśniających w modelu ekonometrycznym. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu 1974, z. 43.
 4. Bukietyński W., Hellwig Z., Królik U., Smoluk A.: Uwagi o dyskryminacji zbiorów skończonych. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu 1969, z. 21.
 5. Ekonometria przestrzenna. Praca zbiór, pod red A. Zeliasia, Warszawa: PWE 1991.
 6. Florek K., Łukaszewicz J., Perkal J., Steinhaus H., Zubrzycki S.: Taksonomia wrocławska. "Przegląd Antropologiczny" 1952, t.17.
 7. Gajda J.B.: Wielorównaniowe modele ekonometryczne. Estymacja, symulacja, sterowanie. Warszawa: PWN 1988.
 8. Grabiński T.: Metody taksonometrii. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 1992.
 9. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A.: Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych. Warszawa: PWN 1982.
 10. Hellwig Z.: Problem optymalnego doboru predykant. "Przegląd Statystyczny" 1969, nr 3-4.
 11. Kolonko J., Stolarska E., Zadora K.: Prosta metoda dyskryminacji zbiorów skończonych. "Przegląd S taty styczny"1970, nr 2.
 12. Kolupa M.: O pewnym sposobie obliczania współczynnika zbieżności. "Przegląd Statystyczny" 1975, nr 1.
 13. Nowak E.: Problemy doboru zmiennych do modelu ekonometrycznego. Warszawa: PWN 1984.
 14. Nowak E.: Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. Warszawa: PWE 1990.
 15. Nowak E.: Zarys metod ekonometrii. Zbiór zadań. Warszawa: PWN 1994.
 16. Pawłowski Z,: Prognozy ekonometryczne. Warszawa: PWN 1973.
 17. Statystyczne metody analizy danych, pod red. W. Ostasiewicza. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 1998.
 18. Strahl D.: Metody programowania rozwoju społeczno-gospodarczego. Warszawa: PWE 1990.
 19. Suchecka J.: Ekonometria ochrony zdrowia. Łódź: ABSOLWENT 1998.
 20. Suchecki B., Dańska B., Suchecka J.: Modele i metody ekonometrii przestrzennej w badaniach regionalnych. Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Łódzkiego nr 111. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 1993.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu