BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowakowski Jerzy (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Rola banków komercyjnych na pierwotnym rynku kapitałowym
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 1996, z. 2, s. 80-82, bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Banki komercyjne, Rynek kapitałowy
Commercial banks, Capital market
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Zakres działalności banków komercyjnych na rynku kapitałowym w danym kraju zależy od obowiązujących tam uregulowań prawnych. W Polsce uregulowania takie zawarte są w Ustawie "Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych, z późniejszymi zmianami" z dn. 2 marca 1991 r. (ma ona wkrótce ulec nowelizacji), a także w Ustawie o obligacjach z dn. 29 czerwca 1995 r. Przyjęte rozwiązania zbliżone są do koncepcji banku uniwersalnego, która przewiduje, że zakres działalności banków na rynku kapitałowym jest w praktyce ograniczony ich możliwościami operacyjnymi (kadrowymi i kapitałowymi) oraz zgodnością z obraną przez nie strategią, nie ma natomiast zewnętrznych ograniczeń nakazujących, na przykład, zgodność działań z obraną specjalnością. Banki komercyjne mogą podejmować następujące działania na pierwotnym rynku kapitałowym:
- emisja własnych papierów wartościowych;
- organizowanie emisji obcych;
- dystrybucja emisji obcych;
- lokowanie emisji obcych na rynku;
- działalność subskrypcyjna. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dziawgo L., Nowe funkcje banków w organizacji przepływów kapitałowych na przykładzie rynku papierów wartościowych. Materiały na konferencję pt.: "Bankowe i pozabankowe źródła finansowania gospodarki", 26-29 października 1995.
  2. Świderek T., Sposób na nadpłynność, "Rzeczpospolita" nr 216/1994 z dn. 16.09.2014 r.
  3. Urbaniak M., Konkurencja dla kredytów i papierów skarbowych, "Gazeta Bankowa" nr 17/1995 z dn. 23.04.1995 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu