BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przygodzki Zbigniew (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Konkurencyjność regionu jako podstawowy warunek rozwoju regionalnego
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 939, s. 108-118, rys., bibliogr. 26 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce
Słowa kluczowe
Konkurencyjność regionów, Rozwój regionalny, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Globalizacja
Regions competitiveness, Regional development, Enterprise competitiveness, Globalization
Abstrakt
Omówiono nowe uwarunkowania konkurencyjności regionów w świetle globalizacji, zwracając szczególną uwagę na konkurencyjność przedsiębiorstw.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Begg D., Fischer S., Dornbusch R.: Makroekonomia, Warszawa, 1996,
 2. Biniecki J., Klasik A., Kużnik F.: Konkurencyjność województw Górnego Śląska na tle kraju i regionów Polski Południowej, w: Zróżnicowanie poziomu konkurencyjności województw Polski Południowej, Katowice 1997,
 3. Chmielewski R., Trojanek M.: Czynniki określające konkurencyjność układów przestrzennych (regionów i miast) w: Podstawy gospodarczej polityki miasta. Studium Poznania - część II, pod red. R. Domańskiego, Biuletyn KPZK nr 187, Warszawa 1999,
 4. Duche G.: Tworzenie nowego systemu produkcyjnego. Problemy rozwoju środowiska innowacyjnego (przykład Łodzi) w: Strategiczne problemy rozwoju miast i regionów, pod red. A. Jewtuchowicz, Łódź 2000,
 5. European Commission, General budget of the European Union for the financial year 2000, The figures, January 2000
 6. Gaczek W.M., Rykiel Z.: Konkurencyjność regionów a regionalizm ekonomiczny. W: Polityka regionalna i jej rola podnoszeniu konkurencyjności regionów. Pod red. M. Klamut i L. Cybulskiego, Wrocław 2000,
 7. Jewtuchowicz A.: Efekty zewnętrzne w procesie urbanizacji i uprzemysłowienia. Acta Universitatis Lodziensis, Uniwersytet Łódzki 1987,
 8. Jewtuchowicz A.: Innowacje i organizacja transferu technologii jako elementy konkurencyjności regionu. W: Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów. Pod red. M. Klamut i L. Cybulskiego, Wrocław 2000,
 9. Jewtuchowicz A.: Strategie terytorialne dużych grup przemysłowych. Maszynopis, 2001,
 10. Jewtuchowicz A.: Terytorialne systemy produkcyjne - nowy model rozwoju lokalnego i regionalnego. w: Strategiczne problemy rozwoju miast i regionów. Pod red. A. Jewtuchowicz, Łódź 2000,
 11. Kwiatkowski S.: Rola innowacji w rozwoju polskiej przedsiębiorczości, W: Innowacja - Edukacja - rozwój regionalny. Pod red. A. Kuklińskiego i K. Pawłowskiej, Nowy Sącz 1998,
 12. Maj M.: Rola sektora małych i średnich przedsiębiorstw w wyrównaniu dysproporcji w rozwoju regionalnym. Przykład polityki rządu Republiki Włoskiej. W: Strategiczne problemy rozwoju miast i regionów. Pod red. A. Jewtuchowicz, Łódź 2000.
 13. Markowski T., Marszał T.: Konkurencyjność regionów jako element polityki przestrzennej, Biuletyn KPZK nr 180, Warszawa 1998,
 14. Markowski T.: Globalizacja i metropolie, teoria i rzeczywistość - przypadek aglomeracji łódzkiej. W: Nowe problemy rozwoju wielkich miast i regionów. Pod red R. Domańskiego, Biuletyn KPZK nr 192, Warszawa 2000,
 15. Markowski T.: Konkurencyjność i współpraca wewnątrzregionalna podstawą nowoczesnej polityki rozwoju regionalnego. W: Podstawowe problemy polityki rozwoju regionalnego i lokalnego. Pod red. Z. Mikołajewicza, Opole 1997,
 16. Markowski T.: Stymulowanie i regulowanie konkurencyjności regionów w świetle procesów globalizacji gospodarki, "Samorząd Terytorialny" nr 3/2000,
 17. Matusiak K.B.: Regionalny system innowacji i przedsiębiorczości - geneza i zarys koncepcji, W: Strategiczne problemy rozwoju miast i regionów. Pod red. A. Jewtuchowicz, UŁ: Łódź 2000,
 18. Mync A.: Instytucjonalne aspekty innowacyjności regionalnej. W: Innowacja - Edukacja - rozwój regionalny. Pod red. A. Kuklińskiego i K. Pawłowskiej, Nowy Sącz 1998,
 19. Pietrzyk I.: Konkurencyjność regionów w ujęciu Komisji Europejskie . W: Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów. Pod red. M. Klamut i L. Cybulskiego, Wrocław 2000,
 20. Pietrzyk I.: Nowa polityka regionalna. W: Nowe problemy rozwoju wielkich miast i regionów. Pod red. R. Domańskiego, Warszawa 2000,
 21. Pietrzyk I.: Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich. Warszawa, PWN 2000,
 22. Przedsiębiorczość i transfer technologii polska perspektywa. Pod red. K. B. Matusiaka, E. Stawasza. Łódź- Żyrardów 1998,
 23. Raport Komisji ONZ pt. "Nasza wspólna przyszłość",
 24. Szumpeter J.: Teoria rozwoju gospodarczego, Warszawa, PWN 1960,
 25. Winiarski B.: Konkurencyjność: Kryterium wyboru czy kierunek strategii i cel pośredni polityki regionalnej?, W: Konkurencyjność regionów. Pod red. M. Klamut. Wrocław 1999,
 26. Wyźnikiewicz B.: Międzynarodowa konkurencyjność polskiego przemysłu. "Przegląd Organizacji" 1997 nr 7-8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu