BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowińska-Łaźniewska Ewa (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Tytuł
Strategie rozwoju regionalnego województw w kontekście procesów integracyjnych
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 939, s. 137-146, rys.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce
Słowa kluczowe
Rozwój regionalny, Województwo, Strategia rozwoju
Regional development, Voivodship, Development strategy
Abstrakt
W ostatnim okresie ukazały się prace odnoszące się do oceny opracowań strategicznych nowych województw, zwłaszcza z punktu widzenia pola, metody i trybu opracowania dokumentu2. istnieją liczne opracowania w których autorzy wypowiadają się o zastosowanej metodologii przy opracowaniu dokumentu, rozwiązywaniu problemów rozwojowych, celach strategicznych i programach operacyjnych. Komentarze do poszczególnych strategii nie odpowiadają na zasadnicze pytanie czy cele i propozycje przyszłych działań nawiązują do nowych realiów regionów funkcjonujących w ramach przygotowań do akcesji, a także później po przystąpieniu w nowych warunkach społeczno-gospodarczych UE. Ograniczony zakres pracy nie pozwala na głęboką analizę każdego z regionów, w związku z tym autorka ogranicza się do wybranych strategii na podstawie których pragnie wyciągnąć wnioski o tym, czy istnieją werbalne wzmianki w przygotowanych strategiach o procesach integracji i globalizacji oraz jak zamierzenia przystają do lansowanych kierunków rozwoju krajów UE. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Gorzelak G., Jałowiecki B., Strategie rozwoju regionalnego województw: próba oceny, "Studia Regionalne" 1(5)/2001, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego UW, Warszawa 2001 s. 41-61.
  2. Gospodarka oparta na wiedzy - wyzwanie dla Polski XXI wieku, red. Kukliński A., KBN, Warszawa 2001.
  3. Nowińska E., Współpraca transgraniczna z Niemcami w ramach Euroregionów, w: Roczniki Polskiej Polityki Zagranicznej, red. B. Wizimirska, MSZ 1998 Warszawa.
  4. Orłowski W.M., Polskie regiony na tle wyzwań integracyjnych, w: Polityka regionalna państwa pośród uwikłań instytucjonalno-regulacyjnych, red. J. Schomburg, IBnGR, 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu