BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Popczyk Wojciech (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Kapitał społeczny w firmach rodzinnych : nepotyzm a kapitał rodziny
Social Capital in Family Businesses : Nepotism and Family Capital
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 7, cz. 3, s. 83-93, bibliogr. 10 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Firmy Rodzinne - współczesne nurty badań i praktyki zarządzania
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rodzinne, Kapitał społeczny, Patologie społeczne
Family-owned business, Social capital, Social pathologies
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wykazanie, że zjawisko nepotyzmu i jemu pokrewnych są powszechne i o ile nepotyzm w instytucjach i firmach państwowych, czyli w sektorze publicznym, ma znamiona patologii społecznej, o tyle nepotyzm rodzinny w biznesie rodzinnym jest naturalny, uzasadniony moralnie tytułem własności rodziny do aktywów biznesowych oraz swoim pozytywnym wpływem na jego funkcjonowanie. Pozytywny wpływ nepotyzmu rodzinnego na biznes zmniejsza się w wyjątkowych okolicznościach, o których autor wspomni w dalszej części artykułu. (fragment tekstu)

In the scientific literature on family business management nepotism, standing for owners' preference for hiring family members rather than unrelated job applicants, is considered to be problematic and a potential threat for the development of family firms due to the conviction that the nepots are likely not to have appropriate professional capabilities to take managerial positions. They may engage in the business less, make mistakes and demotivate non-family employees. Some academics claim that family play a positive role in the business but only at the first, entrepreneurial stage of its life circle and next may be detrimental to the business undertaking. Contrary to the common opinions in this field in Poland the author tries to acknowledge that the influence of nepotism on business regardless of its size is positive and constitutes a kind of continuum between the neutral effect and strong competitive advantage resulting from the family social capital - an intangible, strategic resource inherent only in close family relationships. The author refers to some selected concepts and theories applied in the science of management like: the sociological theory of organized action, the theory of organizational equilibrium, the theory of social exchange, the theory of agency and the theory of stewardship. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ang J.S., Cole R.A., Lin J.W. (2000), Agency costs and ownership structure, "Journal of Finance", 55.
  2. Antoszewski A., Herburt R. (2001), Systemy polityczne współczesnego świata, "Ache", Gdańsk.
  3. Bielski M. (1997), Organizacje, istota, struktury, procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
  4. Crozier M., Friedberg E. (1982), Człowiek i system. Ograniczenia działania zespołowego, PWE, Warszawa.
  5. Davis J.H., Schoorman F.D., Donaldson L. (1997), Toward a stewardship theory of management, "Academy of Management Review", 22 (1).
  6. Davis J.H., Schoorman F.D., Mayer R.C., Tan H.H. (2000), The trusted general manager and business unit performance, "Strategic Management Journal", 21.
  7. Fox M., Hamilton R. (1994), Ownership and diversification: Agency theory or Stewardship theory. "Journal of Management Studies", 31.
  8. Jaskiewicz P., Uhlenbruck K., Balkin D.B., Reay T. (2013), Is Nepotism Good Or Bad? Types of Nepotism and Implications for Knowledge Management, "Family Business Review", vol. XXVI, no.2.
  9. Miller D., Le Breton-Miller I. (2005), Managing for the long run: Lessons in competitive advantage from great family businesses, MA: Harvard Business School Press, Boston.
  10. Szacki J. (2002), Historia Myśli Socjologicznej, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu