BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wolny Maciej
Tytuł
O pewnej mierze zgodności kryteriów
On a Measurement of Criteria Concordance
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2008, nr 10, s. 173-180, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Wielokryterialne podejmowanie decyzji, Współczynniki zmienności, Przedsiębiorstwo przemysłowe, Teoria statystyki, Współczynnik korelacji rang Spearmana
Multiple-criteria decision making, Coefficient of variation, Industrial enterprises, Theory of statistics, Spearman's rank correlation coefficient
Uwagi
streszcz., summ.
Spearman Charles
Abstrakt
W pracy przedstawiono propozycję zastosowania współczynnika korelacji rang Spearmana jako miary zgodności kryteriów w analizie przy wspomaganiu podejmowania wielokryterialnych decyzji, gdy zbiór dopuszczalnych wariantów decyzyjnych jest skończony i znany decydentowi. Wartość współczynnika korelacji rang informuje o stopniu zgodności lub niezgodności dwóch kryteriów. Im wartość ta bliższa -1, tym kryteria bardziej konfliktowe, im bliższa 1, tym bardziej zgodne. Wartość graniczna proponowanej miary (-1 lub 1) może być przesłanką do dyskryminacji jednego lub obu kryteriów przy problematyce wyboru jednej decyzji lub porządkowania wariantów decyzyjnych. (abstrakt oryginalny)

In the paper, the Spearman rank correlation coefficient is proposed as a measurement of criteria concordance. The criteria for multiple attribute decision making (MADM) are considered. The MADM problem relates to a finite set of feasible solutions (i.e. a finite set of acceptable decisions) which are known to the decision maker. Nevertheless, the proposed measurement can be used when at least the set of decisions being considered is finite. The rank correlation coefficient measures the concordance of two criteria. If the value of the coefficient comes closer to -1, the two criteria being considered are more conflicting. If the value of the measurement approaches 1, the two criteria are more concordant. The proposed measurement can be especially useful in dealing with the problem of best decision selection or the problem of decision variants arrangement. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bouyssou D., Roy B., Aide Multicritere a la Decision: Methods et Cas. Economica, Paris 1993.
  2. Galas Z., Nykowski I., Żółkiewski Z., Programowanie wielokryterialne, PWE, Warszawa 1987.
  3. Hwang C.L., Yoon K., Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications. Springer Verlag, Berlin-Heidelberg-New York 1981.
  4. Kendall M.G., Yule G.U., Wstęp do teorii statystyki, PWN, Warszawa 1966.
  5. Konarzewska-Gubała E., Programowanie przy wielorakości celów, PWN, Warszawa 1980.
  6. Lis S., Santarek K., Projektowanie rozmieszczenia stanowisk roboczych, PWN, Warszawa 1980.
  7. Roy B., Wielokryterialne wspomaganie decyzji, WNT, Warszawa 1990.
  8. Santarek K., Podstawy metodyczne projektowania rozmieszczenia komórek produkcyjnych, PWN, Warszawa 1987.
  9. Trzaskalik T. (red.), Metody wielokryterialne na polskim rynku finansowym, PWE, Warszawa 2006.
  10. Wolny M., Wspomaganie decyzji kierowniczych w przedsiębiorstwie przemysłowym. Wieloatrybutowe wspomaganie organizacji przestrzennej komórek produkcyjnych z zastosowaniem teorii gier, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-9605
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu