BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Paszewski Tomasz (Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie)
Tytuł
Polityka państwa wobec sektorów nafty i gazu w latach 1990-2010
Poland's State Policy on Oil and Gas Sectors, 1990-2010
Źródło
Polityka Energetyczna, 2011, T. 14, z. 1, s. 5-28, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Polityka energetyczna, Gaz ziemny, Ropa naftowa, Bezpieczeństwo energetyczne, Dywersyfikacja
Energy policy, Natural gas, Oil, Energy security, Diversification
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia politykę państwa polskiego wobec sektorów nafty i gazu w okresie pierwszych dwudziestu lat III RP, omawiając liczne, nieustanie zmieniane lub korygowane programy i strategie rządowe, dotyczące przekształceń w obu tych sektorach, oraz ich realizację. Tekst uwypukla ogromną niestabilność oraz częstą chaotyczność prowadzonej polityki, a także jej dużą wrażliwość na zmiany zachodzące tak na krajowej scenie politycznej, jak i w otoczeniu gospodarczym. Pomimo przyjęcia przez kolejne rządy wielu dokumentów definiujących politykę wobec obu sektorów, pewne kluczowe kwestie, jak np. docelowy model udziału państwa w działających w tych branżach podmiotach, nie został w praktyce ostatecznie rozstrzygnięty. (abstrakt oryginalny)

The article presents the Polish state's policy on oil and gas sectors over the first twenty years after the collapse of the communism system. It highlights its enormous instability, often chaotic character and high vulnerability to changes on the domestic political scene and in the economic environmente. Despite adoption of many governmental programmes and strategies, several important issues, such as the final model of state's role in both sectors, in practise have been not definitively defined. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. ASTRAMOWICZ J., 2001 - Bezpieczeństwo dostaw gazu. Biuletyn URE, nr 4, s. 30.
 2. CYLWIK A., 1999 - Charakterystyka rozwoju gazownictwa polskiego w latach 1970-1998. [W:] A. Cylwik, B. Błaszczyk (red.) Charakterystyka wybranych sektorów infrastrukturalnych i wrażliwych w gospodarce polskiej oraz możliwości ich prywatyzacji, Raporty CASE, Warszawa, s. 42.
 3. CZARNECKI J., 2005 - Każda rura ma dwa końce. "Rzeczpospolita", 18 lutego 2005.
 4. JANUSZ P., 2010 - Zasoby gazu ziemnego w Polsce jako czynnik poprawiaj¹cy bezpieczeństwo energetyczne na tle wybranych państw UE. Polityka Energetyczna t. 13, z. 1, s. 36-37.
 5. KALISKI M., STAŚKO D., TRZASKUŚ-ŻAK B., 2007 - Restrukturyzacja i prywatyzacja polskiego sektora gazowniczego w obliczu jego liberalizacji. Wiertnictwo Nafta Gaz t. 24, z, 1, s. 257.
 6. KUBACKA T., 2001 - Rynek Gazu. Jaki model rynku energii? Red. M. Okólski, Urząd Regulacji Energetyki, Wyd. 1, Warszawa, s. 211.
 7. MALINOWSKI D., 2010 - Skandynawowie skorzystaj¹ z naszego terminalu LNG? Wirtualny Nowy Przemysł, 17.03.2010; http://gazownictwo.wnp.pl/skandynawowie-skorzystaja z naszego-terminala-lng,104767_1_0_0.html
 8. Najwyższa Izba Kontroli 2004 - Informacja o wynikach kontroli zaopatrzenia w gaz ziemny. Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa, lipiec 2004 r. s. 57 http://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/pobierz,px_2003083.pdf,typ,k.pdf
 9. Najwyższa Izba Kontroli 2005 - Informacja o wynikach kontroli restrukturyzacji własnościowej przedsiębiorstw sektora naftowego, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa, styczeń 2005, s. 7 http://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli nik/pobierz,px_2004139.pdf,typ,k.pdf
 10. POPiHN 2003 - Stanowisko Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego w sprawie prywatyzacji Rafinerii Gdańskiej S.A. z 17 marca 2003 r., http://www.popihn.pl/index.php? dzial=2&id=19
 11. Rada Ministrów - Założenia polityki energetycznej do 2020 roku. Warszawa, 22 lutego 2000 r. (Dokument udostępniony przez Min. Gospodarki, niedostępny w sieci)
 12. Rada Ministrów 2007a - Polityka rządu RP dla przemysłu naftowego. Warszawa, 6 lutego 2007 r. http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/F705CB79-27FB-43B0- 86AC388B0BFF4F5B/32213/polityka_przemyslu_naft.pdf
 13. Rada Ministrów 2007 - Polityka dla przemysłu gazu ziemnego, Warszawa, 20 marca 2007 r. http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/F705CB79-27FB-43B0-86AC-388B0BFF4F5B/30401/ politykagazowa.pdf
 14. Raport Krajowy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 29 marca 2005. Stan konkurencji na rynku energii elektrycznej i gazu: raporty porównawcze Komisji Europejskiej. Urząd Regulacji Energetyki, Wyd. 1, Warszawa 2006, s. 339.
 15. Rychlicki S., Siemek J. 2008 - Gaz ziemny w polityce energetycznej Polski i Unii Europejskiej. Polityka Energetyczna t. 11, z. 1, 2008, s. 418.
 16. Uchwała Sejmu RP z 9 listopada 1990 r. w  sprawie założeń polityki energetycznej Polski do 2010 r. Monitor Polski z 1990 r., nr 43, poz. 332.
 17. Urząd Regulacji Energetyki 2009 - Charakterystyka rynku gazu w 2008 r. Urząd Regulacji Energetyki, www.ure.gov.pl/portal/pdb/459/3191/2008.html.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-6675
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu