BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maciejuk Marian (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Nowe zasady organizacyjno-finansowe drogownictwa w Polsce
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 939, s. 265-279, zał., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce
Słowa kluczowe
Drogi, Zarządzanie drogami publicznymi, Zarządzanie drogami, System drogowy
Road, Management of public roads, Road management, Road system
Abstrakt
Omówiono ogólne zasady zmian organizacyjnych drogownictwa oraz przedstawiono strukturę zarządzania drogami krajowymi, wojewódzkimi i powiatowymi. Zwrócono uwagę na regulacje prawne, zasady i źródła finansowania drogownictwa.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Drogi powiatowe 2000+. W: Polskie drogi nr 9/2000.
 2. Informacja o stanie polskiego drogownictwa opracowana w Biurze Studiów Sieci Drogowej (Materiał na Komisję Sejmową). W: Drogownictwo nr 8/1999.
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 1999 roku w sprawie zasad i terminów przekazywania środków na finansowanie oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą. (Dz.U. nr 35, poz. 326.)
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania trybu przekazywania części drogowej subwencji ogólnej dla powiatów, miast na prawach powiatu i województw. (Dz.U. nr 157/1998, poz. 1033).
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie określenia szczególowego zasięgu terytorialnego oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych (Dz.U. nr 162/1998, poz. 1136).
 6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne. Dz.U. nr 54/1997, poz. 348 z poźn. zm.
 7. Ustawa z dnia 13 października 1998 roku przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. (Dz.U. nr 133, poz. 872 i nr 162, poz. 1126).
 8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych. (Dz.U. nr 71/2000, poz. 838 - tekst jednolity).
 9. Ustawa z dnia 29 października 1997 r. o finansowaniu dróg publicznych (Dz.U. nr 160/1997, poz. 1126 z późn. zm.).
 10. Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000. (Dz.U. nr 150, poz. 983 z późn. zm.).
 11. Zarządzanie drogami w Powiecie. W: Materiały konferencyjne I spotkania Zarządców Dróg Powiatowych. Licheń, 14-16 września 2000 r.
 12. Zarządzenie nr 24 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 2 marca 1999 roku. W: Drogownictwo nr 4/1999.
 13. Zasady administrowania drogami publicznymi i wewnętrznymi w związku z reformą ustrojową państwa. Biuro Pełnomocnika Zarządu Miasta Częstochowa K. Augustyn i D. Więckowska. W: Polskie drogi nr 1/1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu