BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grudziński Zbigniew (Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie)
Tytuł
Prywatyzacja sektora paliwowo-energetycznego na rynkach publicznych
Privatisation of the Fuel and Energy Sector via Public Markets
Źródło
Polityka Energetyczna, 2011, T. 14, z. 1, s. 59-77, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Giełda papierów wartościowych, Indeks giełdowy, Gospodarka paliwowo-energetyczna, Prywatyzacja
Stock market, Stock market indexes, Fuel and energetic economy, Privatisation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule omówiono zagadnienia związane z prywatyzacją sektora do końca 2010 roku. Po konsolidacji w 2007 roku Grup Energetycznych nastąpił proces prywatyzacji spółek na rynkach publicznych. W roku 2010 nastąpiło przyspieszenie procesu prywatyzacji. Przychody budżetu z prywatyzacji wyniosły 22 mld zł, a sektor paliwowo-energetyczny był jednym z głównych filarów tych przychodów. W ostatnim roku przeprowadzono częściową prywatyzację Tauronu PE, dokończono prywatyzację LWB Bogdanki oraz przeprowadzono II etap prywatyzacji Grupy Enei i PGE. Niezrealizowane procesy to: próba przejęcia Energi przez PGE, dokończenie prywatyzacji Enei, prywatyzacja ZE PAK i dwóch kopalń węgla brunatnego Konin i Adamów. Przyjęcie takiego sposobu prywatyzacji spowodowało, że coraz więcej firm z branży paliwowo-energetycznej jest obecna na GPW i ma coraz większy wpływ na koniunkturę panującą na giełdzie. Obecnie na giełdzie w sektorze paliwo-energetycznym notowane są dwa subindeksy sektorowe: WIG-Paliwa oraz WIG-Energia. Głównym czynnikiem, który będzie wpływać na poziom notowań głównych indeksów na GPW będzie sytuacja na rynkach międzynarodowych, gdyż trendy na polskiej giełdzie podążają za zmianami na tych rynkach. (abstrakt oryginalny)

The paper presents current status of privatisation of the fuel and energy sector. After the consolidation of energy groups in 2007 the privatization process via public markets sped up. The pace of privatization increased in 2010. Budget revenues from privatisation amounted to 22 billion zł and fuel and energy sector was one of the main sources of budget income. In the last year Tauron PE was partially privatised, privatisation of LWB Bogdanka was completed and the second phase of privatization of Enea Group and PGE was finished. As concerns uncompleted activities: PGE did not manage to take over Energa and privatisation of Enea, ZE PAK and two brown coal mines: Konin and Adamów was not finished. Adoption of such way of privatisation resulted in an increase of the number of fuel and energy companies present on the Stock Exchange. This also influences economic situation in the stock market. Currently, in the stockmarket two sub-indices related to the fuel and energy sector are ranked: WIG-Fuels and WIG- Energy. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. GRUDZIŃSKI Z., 2010 - Reprezentacja polskich firm z branży paliwowo-energetycznej na Giełdzie Papierów Wartościowych. Przegląd Górniczy Nr 7-8, s. 46-54, Wyd. ZG SITG, Katowice.
 2. LORENZ U., 2009 - Rynki węgla energetycznego w dobie kryzysu. Polityka Energetyczna t. 12, z. 2/2, Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 354- 145.
 3. MORSTIN K., 2006 - Terminowe rynki surowców i paliw w perspektywie historycznej. Polityka Energetyczna t. 9, z. spec., Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 119-127, PL ISSN 1429-6675.
 4. Biuletyn URE 3/2008 - Sprawozdanie z działalności Prezesa URE w 2007 r.
 5. Biuletyn URE 3/2010 - Sprawozdanie z działalności Prezesa URE w 2010 r.
 6. Raport roczny 2009 - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
 7. Rocznik Giełdowy 2009 (dane statystyczne za rok 2008) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.
 8. Rocznik Giełdowy 2010 (dane statystyczne za rok 2009) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.
 9. Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego, 2010 - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.
 10. http://stooq.pl
 11. www.blomberg.com
 12. www.gpw.pl
 13. www.parkiet.com
 14. www.pse-operator.pl
 15. www.stockwatch.pl/
 16. www.wolframalpha.com
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-6675
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu