BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bury Piotr (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Wpływ zmian przeznaczenia gruntów na wzrost dochodów wybranych gmin podmiejskich
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 939, s. 323-332, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce
Słowa kluczowe
Gmina, Dochody gminy, Podatek od nieruchomości, Podatek rolny
District, Local revenues, Property tax, Agricultural tax
Abstrakt
Gminy w Polsce czerpią dochody z różnych źródeł. Między innymi mogą - jako jedyne jednostki władzy publicznej obok Państwa - nakładać podatki. Najważniejsze spośród nich, to podatek od nieruchomości i podatek rolny. Podatek od nieruchomości jest pobierany od wszelkich gruntów i budynków (a także niektórych obiektów budowlanych nie związanych trwale z gruntem) oraz budowli służących działalności gospodarczej oprócz tych, które służą prowadzeniu działalności gospodarczej w rolnictwie i leśnictwie. Podatek rolny natomiast dotyczy wyłącznie gruntów użytkowanych rolniczo. Oba podatki mają niewątpliwie charakter majątkowy, aczkolwiek zawierają również elementy uwzględniające możliwości uzyskiwania przez podatnika przychodów. Chodzi tu o stawki, zróżnicowane w podatku od nieruchomości w zależności od przeznaczenia gruntów i budynków, a w podatku rolnym - w zależności od rodzaju użytku rolnego, położenia uwzględniającego warunki prowadzenia działalności gospodarczej i możliwości zbytu produktów, a wreszcie - jakości gleby. Istotna jest również podstawa wymiaru podatku: w podatku od nieruchomości jest to 1m2 powierzchni całkowitej (dla gruntów) lub użytkowej (dla budynków), natomiast w podatku rolnym jest to 1 ha przeliczeniowy (dla większości obszaru Polski niższy od ha fizycznego). To tak różne pod względem wielkości ujęcie podstawy zostało przyjęte jako motto niniejszego artykułu. Przedstawiono w nim kolejno: zmiany w znaczeniu obu podatków w tworzeniu budżetów gmin i zmiany w dochodach gmin w wielkościach realnych (pkt. 1), przyczyny tychże zmian (pkt 2) oraz te same zmiany na przykładzie dwóch gmin podkieleckich (pkt. 3). (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta... MP z lat 1991-1999.
  2. Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, DU z lat 1991-1995 i 1997-1999.
  3. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, DU 52, poz.268.
  4. Ustawa z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym, DU 10, poz.53
  5. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, DU 80, poz.350.
  6. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o zmianie ustaw o podatku rolnym i ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, DU 114, poz. 494.
  7. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania, DU 80, poz. 350.
  8. Ustawa z dnia 4 lipca 1996 r. o zmianie ustaw o podatku rolnym, o lasach, o podatkach i opłatach lokalnych oraz o ochronie przyrody, DU 91, poz. 409.
  9. Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i ustawy o finansowaniu gmin, DU 149, poz. 704.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu