BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Moni Vlastimil (Brown Coal Research Institute j. s. c.), Taraba Boleslav (Ostravská univerzita v Ostravé), Klouda Petr (Brown Coal Research Institute j. s. c.)
Tytuł
Research of Level of Spontaneous Combustion on Coal Heaps Genesis Danger
Badania poziomu samozapłonu na hałdach węglowych - geneza zagrożeń
Źródło
Management Systems in Production Engineering, 2014, vol. 3(15), s. 126-134, rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Wydobycie węgla, Bezpieczeństwo i higiena pracy
Coal mining, Health and safety at work
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono podsumowanie informacji na temat samozapłonu masy węgla brunatnego na hałdach. Artykuł opisuje procedurę "Oceny stopnia zagrożenia dla powstania samozapalenia węgla na hałdach". Ocena obejmuje analizę istotnych, mających wpływ czynników. Wnioski z tego artykułu zawierają określony tekst propozycji. Zostaną one sprawdzone w ostatnim roku rozwiązania projektu TA01020351 - program ALFA. (abstrakt oryginalny)

The article presents the summary of information about the spontaneous combustion of brown coal mass on coal heaps. It describes the procedure "The evaluation of the degree of the danger for the genesis of the spontaneous combustion of coal on coal heaps". The evaluation includes analysis of important influencing factors. The conclusion of this article contains definite text of the proposition. It will be verified in the last year of the solution of this project TA01020351 - program ALFA. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. B. Taraba, V. Voráček, V. Král. "Analýza případů samovzněcování uhlí v dolech OKR - část I:. Nový způsob hodnocení Rizika vzniku procesu samovznícení uhlí vestěnových porubech", Uhlí, rudy, geologický průzkum, roč. 13, sv. 12, 2006, pp. 28-31.
  2. B. Taraba, Z. Pavelek, J. Janek, V. Voráček, V. Král. "Analýza případů samovzněcování uhlí v dolech okr. - část II:. Hodnocení požárního ohrožení porubu z hlediska provedení adekvátních represivních zásahů", in Uhlí, rudy, geologický průzkum, roč. 13, sv. 12, 2006, pp. 28-31.
  3. B. Taraba. Nízkoteplotní oxidace a samovzněcování uhelné hmoty. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003.
  4. V. Moni, B. Taraba. "Laboratorní šetření významu základních parametrů ovlivňujících oxidaci hnědých uhlí". Zpravodaj hnědé uhlí, č. 2, 2013, pp. 17-24.
  5. X. D. Chen, J. B. Stott. "The effect of moisture content on the oxidation rate of coal during near-equilibrium drying and wettng at 50°C". Fuel, vol. 72, 1993, pp. 787.
  6. V. Dobal, I. Sýkorová, F. Valeška, B. Hemelíková. "Metody stanovení aktivity hnědých uhlí ke kyslíku", Výzkumná zpráva ÚGG ČSAV, Praha, 1983.
  7. F. Akgun, A. Arisoy. "Effect of particle size on the spontaneous heating of a coal stockpile". Combustion and Flame, vol. 99, 1994, pp. 137-146.
  8. R. Kaji, Y. Hishinuma, Y. Nakamura. "Low temperature oxidation of coals - a calorimetric study". Fuel vol. 66, 1987, pp. 154.
  9. Z. Michalec, V. Michalcová, B. Taraba. Modelování vlivu parametrů uhelné skládky na dynamiku samovzněcovacího procesu. Zpravodaj HU č.1, 2013, pp. 3-10.
  10. A. Agkun, R. H. Essenhigh. "Self-ignition characteristics of coal stockpiles: theoretical prediction from two-dimensional unsteady-state model". Fuel, vol. 80, 2001, pp. 409-415.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-0461
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12914/MSPE-07-03-2014
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu