BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Januszkiewicz Włodzimierz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Kilka refleksji na temat odporności sektora usług na globalną recesję gospodarczą
Some Remarks on Services Sector Robustness ion the Face of the Global Economic Recession
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka, 2011, nr 3, s. 33-39, tab., bibliogr. 2 poz.
Słowa kluczowe
Sektor usług, Recesja gospodarcza
Services sector, Economic recession
Uwagi
summ..
Abstrakt
Jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie na udzielenie pełnej odpowiedzi na wyżej postawione pytanie, ale - jak to zwykle bywa w gospodarce - przyczyn zaistnienia tej sytuacji zapewne było bardzo wiele. Być może można zaliczyć do nich między innymi wielkość gospodarek tych państw i sektorową strukturę wytwarzania PKB. Innymi słowy, chodziłoby o podjęcie próby zweryfikowania tezy badawczej, czy makroproporcje charakterystyczne dla danego państwa mogły wpływać na odporność danej gospodarki na zjawiska kryzysowe. (fragment tekstu)

In this article the author tries to find an answer to the question of whether the services sector is more robust to the economic recession than two other sectors of the national economy. This sector is probably more robust but only when the recession is rather small. However, when the recession is deep and of global character, the "service" economies, especially the small ones, can be less robust to such recession what additionally depends not only on the share of the services sector in the whole economy but also on its internal structure. All this may cause a bigger drop of GDP, what we observe nowadays in countries like Latvia, Lithuania, Ireland, Estonia and Greece. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Państwa bałtyckie i Europy Wschodniej. Reakcja na światowy kryzys gospodarczy i regionalny kryzys gazowy, red. K. Falkowski, E. Teichmann, SGH, Warszawa 2010.
  2. Pietrzak J., Odporność różnych modeli private banking na skutki kryzysu finansowego, "Bank i Kredyt" 2009, nr 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
2081-9579
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu