BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szajner Piotr, Walczyk Konrad
Tytuł
Koniunktura w rolnictwie : I kwartał 2015
Business Survey in Agriculture : 1st Quarter 2015
Źródło
Koniunktura w rolnictwie. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2015, nr 106, wykr., rys., tab.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Oszczędności, Inwestycje w rolnictwie
Agriculture, Arable farm, Savings, Investments in agriculture
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W I kwartale 2015 r. nastąpiło silne załamanie koniunktury rolnej. Ogólny wskaźnik koniunktury obniżył się o prawie 10 punktów, z poziomu 4,4 pkt. do -14 pkt., osiągając tak niski poziom po raz pierwszy od 4 lat. Spadek wskaźnika koniunktury jest skutkiem zmniejszenia się przychodów gospodarstw rolnych. Wskaźnik wyrównanych przychodów pieniężnych obniżył się o 14,6 pkt. (z -5,7 pkt. do -20,3 pkt.). Pomimo dużego spadku przychodów z produkcji rolnej nastroje rolników nie pogorszyły się; wskaźnik zaufania wzrósł, wprawdzie nieznacznie, bowiem ledwie o 0,2 pkt. (z poziomu -1,8 pkt. do -1,6 pkt.), niemniej jednak jest to wyraz umiarkowanie pozytywnego nastawienia rolników. Niewystarczającego natomiast, by powstrzymać obserwowane od kilku kwartałów osłabienie tendencji rozwojowej w polskim rolnictwie. Ogólny wskaźnik koniunktury zmniejszył się w skali roku o 9,3 pkt., co oznacza, że spowolnienie to jest spowodowane w równym stopniu niekorzystnym działaniem czynników sezonowych i cyklicznych. Należy się spodziewać, że wpływ tych drugich się utrzyma, co znajduje odzwierciedlenie w oczekiwaniach rolników co do ich sytuacji finansowej. Wiosna zazwyczaj przynosi ożywienie w rolnictwie i polepszenie finansów gospodarstw rolnych, a jednak oczekiwania wyrażone w styczniowej ankiecie są pesymistyczne i nie wykazują poprawy. Pomimo obaw o stan swoich finansów w najbliższym okresie rolnicy przygotowują się do zasiewów i rozbudowują majątek produkcyjny. (fragment tekstu)

In Q1 2015 the business situation of Polish farming homesteads has deteriorated significantly. The business indicator decreased by nearly 10 pts: from 4.4 pts to -14 pts., the lowest level in the last four years. While deterioration is pronounced in the smoothed income indicator which lost 14.6 pts, the confidence indicator is close to the previous quarter level. In comparison with the respective 2014 figure the business indicator declined by 9.3 pts. This means that the deterioration was caused by negative seasonal and cyclical factors equally. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-3204
0866-9503
Język
pol, eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu