BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Białek-Jaworska Anna (Uniwersytet Warszawski), Gabryelczyk Renata (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Podejście procesowe w nauczaniu rachunkowości - jak aktywizować studentów jako przyszłych mikroprzedsiębiorców
Process approach in the teaching of accounting: how to stimulate entrepreneurship in micro-entrepreneurs
Źródło
e-mentor, 2015, nr 1, s. 4-11, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Mikroprzedsiębiorstwo, Procesowe podejście do zarządzania, Nauczanie
Accounting, Micro-enterprise, Process-oriented approach, Teaching
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dla rozwoju przedsiębiorczości mikroprzedsiębiorstw niezbędne jest nie tylko zapewnienie im do- stępu do zewnętrznych źródeł finansowania, ale również narzędzi kontrolingu efektów ich działalności. Decyzja o ograniczeniu funkcji systemu informacyjne- go rachunkowości jedynie do spełnienia obowiązków podatkowych uniemożliwia prowadzenie kontrolingu i monitorowanie osiąganych wyników. Włączenie wizualizacji procesów biznesowych w nauczanie rachunkowości pozwala zrozumieć rolę informacji finansowej w podejmowaniu decyzji zarządczych i przyczynić się do efektywnego rozwoju mikroprzedsiębiorstwa. Wybór formy ewidencji rachunkowej może stymulować lub hamować rozwój przedsiębiorczości poprzez zachęcanie lub zniechęcanie do zachowań przedsiębiorczych. Spojrzenie na funkcjonowanie przedsiębiorstwa przez pryzmat procesów powodu- je, że studenci - przyszli przedsiębiorcy - rozumieją powiązania pomiędzy wykonywanymi operacjami i ich skutki, a także są świadomi przebiegu procesów biznesowych, które w systemach informatycznych realizowane są często automatycznie, bez czynnego udziału użytkownika. (abstrakt autora)

This article emphasises the influence that the quality and information capacity of the chosen form of accounting have on both, the micro-enterprise development opportunities, and the entrepreneurial behavior of their respective owners. Highlighted in a s urvey conducted among university students and academics is the role of accounting system information, and the legal and tax regulatio ns within business processes practically implemented in the organisation. The paper proposes the concept of training young entrepr eneurs in the field of accounting using process approach to management. On the basis of examples of processes in the area of accounting, there are presented the clear advantages of process modeling with the aim of reducing risk, and identifying tax and balance she et consequences of micro-enterprise management decisions. The need to understand business processes, which in computer systems are often realised automatically without active participation of the user, is emphasised to students. The article indicates the need of controlling tools in micro-enterprises, something impossible to implement in Poland due to the dominance of simplified forms of tax records. The type of accounting record chosen may stimulate or inhibit the development of entrepreneurship by encouraging o r discouraging entrepreneurial behavior. The inclusion of process approach to teaching accounting will enable prospective mico-en - trepreneurs to understand the role of financial information in making management decisions. The article justifies process appro ach to entrepreneurship education through the prism of accounting, tax and legal regulations, equipping students with practical ski lls to plan, conduct and develop their own business. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamska M., Zarządzanie kosztami działań - propozycja rozwiązań dla małych przedsiębiorstw, "Zarządzanie Przedsiębiorstwem" 2005, nr 2, s. 2-14.
 2. Białek K., Białek-Jaworska A., FASTER szansą rozwoju przedsiębiorczości akademickiej na kierunku matematyka na UZ, "Uniwersytet Zielonogórski" 2013, nr 7 (209), s. 38-39.
 3. Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2011 r., GUS, Warszawa 2013.
 4. European Commission, The European Union Explained: Europe 2020: Europe's Growth Strategy, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2013.
 5. Fliegner W., Podejście procesowe w modelowaniu informatycznych systemów ewidencji księgowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2010.
 6. Gabryelczyk R., Reengineering. Restrukturyzacja procesowa przedsiębiorstwa, Nowy Dziennik, Warszawa 2000.
 7. Glinka B., Gudkova S., Przedsiębiorczość, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
 8. Hammer M., Champy J., Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution, Harper Business, New York 1993.
 9. Harmon P., Business Process Change. A Guide for Business Managers and BPM and Six Sigma Professionals, The MK/OMG Press, 2007.
 10. Jóźwiak J., Górski J., Statystyka od podstaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
 11. Kaplan R.S., Cooper R., Cost & Effect: Using Integrated Cost Systems to Drive Profitability and Performance, Harvard Business School Press, 1998.
 12. Marciszewska A., Podejście procesowe w zarządzaniu małą firmą, [w:] Nowosielski S. (red.), Podejście procesowe w organizacjach, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 52, Wrocław 2009.
 13. McCarthy W., The REA modeling approach to teaching accounting information systems, "Issues in Accounting Education" 2003, Vol. 18, No. 4, s. 427-441, http://dx.doi.org/10.2308/iace.2003.18.4.427.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-6758
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15219/em58.1151
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu