BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kamiński Jacek (Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie)
Tytuł
Konsolidacja sektora wytwarzania energii elektrycznej w Polsce : wyniki analizy wskaźnikowej
Consolidation of the Polish Power Generation Sector : Results from the Index-based Analysis
Źródło
Polityka Energetyczna, 2011, T. 14, z. 1, s. 79-90, rys., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Elektroenergetyka, Konsolidacja, Konsolidacja energetyki, Analiza wskaźnikowa
Power, Consolidation, Energy consolidation, Ratio analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Sektor wytwarzania energii elektrycznej przechodził w ostatnich latach istotne zmiany o charakterze konsolidacyjnym. Wpłynęły one w znacznym stopniu na strukturę rynku wytwórców energii elektrycznej. Celem artykułu było zaprezentowanie wyników analizy wskaźnikowej w zakresie wpływu przekształceń konsolidacyjnych na strukturę polskiego sektora wytwarzania energii elektrycznej. Zastosowano metodykę opartą na wskaźnikach koncentracji, wskaźniku Herfindahla-Hirschmana (HHI), wskaźniku Giniego, analizie SMA (Supply Marginal Assessment) i RSI (Residual Supply Index) oraz indeksie Lernera. Badaniami objęto lata 2003-2008. (abstrakt oryginalny)

The power generation sector has undergone significant consolidation in the recent years. As a result the structure of the Polish power generation market changed substantially. The aim of this paper was to carry out an index-based analysis of the impact of consolidation process on the structure of the Polish electricity market. The following indexes were analysed within this study: concentration ratios (for the largest and the three largest suppliers), the Herfindahl-Hirschman Index, the Gini Coefficient, the SupplyMarginal Assessment (SMA), the Residual Supply Index (RSI) and the Lerner Index. The analysis covers the period 2003-2008. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. ASGARI M.H., MONSEF H., 2010 - Market power analysis for the Iranian electricity market. Energy Policy vol. 38, is. 10, October 2010, Pages 5582-5599.
 2. BUSHNELL J., DAY C., et al., 1999 - An International Comparison of Models for Measuring Market Power in Electricity, EMF Working Paper 17.1, Energy Modeling Forum, Stanford University.
 3. CHANG Y., 2007 - The New Electricity Market of Singapore: Regulatory framework, market power and competition. Energy Policy vol. 35, is. 1, January 2007, Pages 403-412.
 4. GRUDZIŃSKI Z., 2010 - Konkurencyjność wytwarzania energii elektrycznej z węgla brunatnego i kamiennego. Polityka Energetyczna t. 13, z. 2, Kraków.
 5. HELMAN U., 2006 - Market power monitoring and mitigation in the US wholesale power markets. Energy vol. 31, is. 6- 7, May-June 2006, Pages 877-904.
 6. JACOBSON A.,MILMAN A.D., KAMMEN D.M., 2005 - Letting the (energy) Gini out of the bottle: Lorenz curves of cumulative electricity consumption and Gini coefficients as metrics of energy distribution and equity, Energy Policy 33, 1825-1832.
 7. KAMIŃSKI J., 2009 - Metody szacowania siły rynkowej w  sektorze energetycznym. Polityka Energetyczna t. 12, z. 2/2, s. 229-242.
 8. KAMIŃSKI J., 2011a - Założenia metodyczne do budowy modelu równowagi rynku energii elektrycznej dla warunków Polski. Energetyka - Problemy Energetyki i Gospodarki Paliwowo-Energetycznej, styczeń 2011. SEP COSiW, Warszawa, s. 10-16.
 9. KAMIŃSKI J., 2011b - Równowaga rynków energii elektrycznej i paliw: podejście modelowe. Rynek Energii nr 1, Lublin.
 10. LORENZ U., 2010 - Rynki międzynarodowe jako punkt odniesienia dla cen węgla energetycznego w kraj. Polityka Energetyczna t. 13, z. 2.
 11. Program dla elektroenergetyki 2006. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2006.
 12. Statystyka elektroenergetyki polskiej. Wydania z lat 2004-2009. Agencja Rynku Energii SA, Warszawa.
 13. SUWAŁA W., 2010 - Problemy ekonomiczne modelowania systemów paliwowo-energetycznych. Polityka Energetyczna t. 13, z. 2.
 14. Sytuacja techniczno-ekonomiczna sektora elektroenergetycznego. Wydania z lat 2004-2009. Agencja Rynku Energii SA, Warszawa.
 15. TWOMEY P., GREEN R., NEUHOFF N., NEWBERY D., 2005 - A Review of the Monitoring of Market Power: The Possible Roles of Transmission System Operators in Monitoring for Market Power Issues in Congested Transmission Systems. Journal of Energy Literature Vol. 11, No. 2, p. 3-54, August 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-6675
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu