BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kostka Mestwin Stanisław (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku)
Tytuł
Pierwotne zadanie ekonomii: rozumieć człowieka
The Primary Task of Economics: to Understand Mankind
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2015, nr 1 (52), s. 10-25, tab., bibliogr. 11 poz.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Ekonomia, Rozwój zrównoważony, Miejsce człowieka w społeczeństwie
Economics, Sustainable development, Person's role in society
Uwagi
summ.
Abstrakt
co go łączy i dzieli, co jest dla niego fundamentalne, a co nieistotne. Celem opracowania jest udowodnienie tezy, że Człowiek nie może pozostawać poza przedmiotem i zakresem ekonomii. Ekonomia nie tylko powinna, lecz musi wnosić do wiedzy nie tylko o samym Człowieku, lecz także o jego miejscu i funkcjach w jego środowisku przyrodniczo-społecznym, swój oryginalny wkład.(fragment tekstu)

The aim of this paper is to justify the argument that Mankind should not stay out of the scope of economics. This article is a presentation of selected fi ndings and conclusions of long term research conducted by the author "Economics for Sustainable Development", fi nished in 2013. Mankind today stands on the deadly turn on its way towards the future - facing the crisis of Gordian's knot. The key remedy may be a global campaigns for sustainable development, where man and humanity are at the essence. In the vanguard of this campaign should be economics and the economy. Unfortunately, mainstream economics is indeed against sustainable development. It is most of all focused on economic growth and increasing production. Today, economics is mostly oriented on satisfying greed at the expense of satisfying basic needs ad hoc. Moreover, the current economy multiplies the resources which puts human well being and the environment in danger (e.g. toxic waste and weapons of mass destruction). The main reason for this situation is keeping mankind out of the scope of economy and economics. Man's needs are the very cause and the key goal of the economy and economics itself. The elemental categories, rules, diagnosis, prognosis, assessments of economic reality, the solutions for changing this reality, almost all totally ignore the determinants and conclusions of fi ndings about mankind. There is a need for serious research to be concluded in order to understand the role of man and his place in the economy and in economics. Current economic theory almost fully omits the relevance of primal instincts and subconscious actions of man in economic reality. Also important is the lack of systemic treatment of society and its broadly defi ned natural and cultural environment based on the general theory of systems and fundamental conclusions of ecology. Better understanding of human ecology and its connections to economics will lead to a better state of existence and development of mankind. Economics must take into account new research and original input concerning man and his place and role in his natural and social environment.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bertalanffy L.V., The general system theory, "Human Biology" 1951 t. 23
 2. Darwin K., O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego, przeł. Sz. Dickstein, J. Nusbaum, Warszawa 2001
 3. Kostka M.S., After crisis? The only way: Economics for sustainable development, w: A.P. Balcerzak (red.), Contemporary issues in economy. After the crisis? "Equilibrim" 2010 t. 6, nr 2
 4. Kostka M.S., Economics for sustainable development. Report of the chair of economics & ecology, Materiał na nośnikach elektronicznych, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2013
 5. Kostka M.S., Ekonomia - fundament racjonalnego rozwiązywania problemów przedsiębiorstw i instytucji, w: E. Orechwa-Maliszewska, J. Paszkowski (red.), Finanse i zarządzanie przedsiębiorstwami w warunkach kryzysu, Białystok 2010
 6. Meredyk K., Metoda badań nauk ekonomicznych, w: K. Meredyk (red.), Ekonomia ogólna, Białystok 2007
 7. Sendzimir J., Przedmowa, w: J. Kronenberg, T. Bergier (red.), Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Kraków 2010
 8. Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 1978,
 9. Encyklopedia popularna PWN, Warszawa 1969
 10. Sztumski W., The mythology of sustainable development, "Problems of Sustainable Development" 2009 t. 4, nr 2
 11. Żylicz T., Elementy teorii zrównoważonego rozwoju, w: J. Kronenberg, T. Bergier (red.), Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Kraków 2010
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu