BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hafaifa Ahmed (University of Djelfa, Algeria), Rachid Belhadef (University of Sedik Ben yahia of Jijel, Algeria), Boumehraz Mohamed (University of Biskra, Algeria)
Tytuł
Reliability Modelling Based on Incomplete Data: Oil Pump Application
Modelowanie niezawodności na podstawie niekompletnych danych: zastosowanie na przykładzie pompy oleju
Źródło
Management Systems in Production Engineering, 2014, vol. 3(15), s. 140-144, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Niezawodność, Globalne zarządzanie utrzymaniem ruchu (TPM), Analiza regresji, Maszyny i urządzenia
Reliability, Total Productive Maintenance (TPM), Regression analysis, Machinery and equipment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Analiza niezawodności w utrzymaniu ruchu jest coraz bardziej wymagana w przemyśle. Nowoczesne urządzenia produkcyjne wyposażone są w systemy gromadzenia i monitorowania. Systemy te generują duże ilości danych. Dane te mogą być wykorzystane do podejmowania przyszłych decyzji mających wpływ na sprawność urządzeń oraz stan eksploatowanego sprzętu. Jednakże w większości praktycznych przypadków dane wykorzystywane w modelowaniu niezawodności są niekompletne lub niewiarygodne. W tym kontekście, aby poddać analizie niezawodność pompy olejowej, w artykule tym proponuje się zbadać i traktować niepełne lub nieprawidłowe dane do modelowania niezawodności pompy olejowej. Celem tego artykułu jest zaproponowanie odpowiedniej metodologii zastępowania niepełnych danych za pomocą metody regresji. (abstrakt oryginalny)

The reliability analysis for industrial maintenance is now increasingly demanded by the industrialists in the world. Indeed, the modern manufacturing facilities are equipped by data acquisition and monitoring system, these systems generates a large volume of data. These data can be used to infer future decisions affecting the health facilities. These data can be used to infer future decisions affecting the state of the exploited equipment. However, in most practical cases the data used in reliability modelling are incomplete or not reliable. In this context, to analyze the reliability of an oil pump, this work proposes to examine and treat the incomplete, incorrect or aberrant data to the reliability modeling of an oil pump. The objective of this paper is to propose a suitable methodology for replacing the incomplete data using a regression method. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. D. Halimi, A. Hafaifa, E. Bouali and M. Guemana. "Use probabilistic modeling for compressor bearing maintenance". Hydrocarbon Processing Journal, Issue Special Report on Maintenance and Reliability, August 2014.
 2. D. Halimi, A. Hafaifa and E. Boua. "Maintenance actions planning in industrial centrifugal compressor based on failure analysis". Eksploatacja I Niezawodnosc - Maintenance and Reliability, vol. 16, no. 1, pp. 17-21, 2014.
 3. H. Guo, S. Watson, P. Tavner, J. Xiang. "Reliability analysis for wind turbines with incomplete failure data collected from after the date of initial installation". Reliability Engineering & System Safety, vol. 94, iss. 6, pp. 1057-1063, June 2009.
 4. S. V. Jain, R. N. Patel. "Investigtions on pump running in turbine mode: A review of the state-of-the-art". Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 30, pp. 841-868, February 2014.
 5. A. Hafaifa, M. Guemana and A. Daoudi. "Vibration supervision in gas turbine based on parity space approach to increasing efficiency". Journal of Vibration and Control. Published online before print August 9, 2013.
 6. A. Hafaifa, A. Zohair Djeddi and A. Daoudi. "Fault detection and isolation in industrial control valve based on artificial neural networks diagnosis". Journal of Control Engineering and Applied Informatics, vol. 15, no.3, pp. 61-69, 2013.
 7. A. Hafaifa, M. Guemana and A. Daoudi. "Fault detection and isolation in industrial systems based on spectral analysis diagnosis". Intelligent Control and Automation, vol. 4, no 1, pp. 36-41, February 2013.
 8. Seungsoo Yeo, Dong-Il Kim, Lee Branum-Martin, M. M. Wayman, C. A. Espin. "Assessing the reliability of curriculum-based measurement: An application of latent growth modelling". Journal of School Psychology, volume 50, iss. 2, pp. 275-292, April 2012.
 9. B. Radhika, C.S. Manohar. "Reliability models for existing structures based on dynamic state estimation and data based asymptotic extreme value analysis". Probabilistic Engineering Mechanics, vol. 25, iss. 4, pp. 393-405, October 2010.
 10. G. Mouloud, S. Aissani and Hafaifa, "Use a new calibration method for gas pipelines: An advanced method improves calibrating orifice flowmeters while reducing maintenance costs". Hydrocarbon Processing Journal, vol. 90, no. 8, pp. 63-68, August 2011.
 11. J. Guo, L. Monas, E. Gill. "Statistical analysis and modelling of small satellite reliability". Acta Astronautica, vol. 98, pp. 97-110, May-June 2014.
 12. K.J. Chua, S.K. Chou, W.M. Yang. "Advances in heat pump systems: A review". Applied Energy, vol. 87, iss. 12, pp. 3611-3624, December 2010.
 13. D.M. Louit, R. Pascual, A.K.S. Jardine. "A practical procedure for the selection of time-to-failure models based on the assessment of trends in maintenance data". Reliability Engineering & System Safety, vol. 94, Issue 10, pp. 1618-1628, October 2009.
 14. Y. S. Sherif. "Reliability analysis : Optimal inspection and maintenance schedules of failing systems". Microelectronics Reliability, vol. 22, iss. 1, pp. 59-115, 1982.
 15. S. Lo Russo, L. Gnavi, E. Roccia, G. Taddia, V. Verda. "Groundwater Heat Pump (GWHP) system modeling and Thermal Affected Zone (TAZ) prediction reliability: Influence of temporal variations in flow discharge and injection temperature". Geothermics, vol. 51, pp. 103-112, July 2014.
 16. M. Parastegari, R. Hooshmand, A. Khodabakhshian, Z. Forghani. "Joint operation of wind farms and pumpstorage units in the electricity markets: Modeling, simulation and evaluation". Simulation Modelling Practice and Theory, vol. 37, pp. 56-69, September 2013.
 17. E. Mucchi, A. Rivola, G. Dalpiaz. "Modelling dynamic behaviour and noise generation in gear pumps: Procedure and validation". Applied Acoustics, vol. 77, pp. 99-111, March 2014.
 18. S. Sanaye, M. Chahartaghi. "Thermal modeling and operating tests for the gas engine-driven heat pump systems". Energy, vol. 35, iss. 1, pp. 351-363, January 2010.
 19. A. Hafaifa, A. Daoudi and A. Salam. Maintenance planning of a gas turbine based on operational reliability analysis using experience feedback" in Proc. Sixth International Conference on Engineering Failure Analysis ICEFA, 2014.
 20. D. Halimi, A. Hafaifa and E. Bouali. "The reliability improving in Algerian gas and oil installations using Bayesian networks" in Proc. Sixth International Conference on Engineering Failure Analysis ICEFA, 2014.
 21. B. Rachid, A. Hafaifa, A. Kouzou and M. Boumehraz. «Amélioration de l'architecture du système planification des actions de maintenance basée sur une approche fiabiliste» in Proc. XXI Annual Seminar on Automation, Industrial Electronics and Instrumentation SAAEI'14, 2014.
 22. A. Hafaifa, B. Rachid, G. Mouloud. "Reliability model exploitation in industrial system maintainability using expert system evaluation" in Proc. 4th International Conference on Integrity, Reliability and Failure, in Funchal, 2013.
 23. B. Rachid, A. Hafaifa and G. Mouloud, «Evaluation et exploitation de modèle de fiabilité et de maintenabilité d'un système industriel à base d'un système expert» in Proc. International Symposium on Operational Research and Applications ISORAP2013 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-0461
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12914/MSPE-09-03-2014
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu