BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miszczuk Magdalena (Politechnika Lubelska)
Tytuł
Wpływ reformy administracji publicznej na kształtowanie się bezrobocia w byłych miastach wojewódzkich
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 939, s. 370-377, tab., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce
Słowa kluczowe
Reforma administracji publicznej, Ludność miejska, Bezrobocie
Civil service reform, Urban population, Unemployment
Abstrakt
Wprowadzana 1 stycznia 1999 roku reforma administracji publicznej polegała między innymi na wprowadzenie trójszczeblowego systemu samorządu terytorialnego w naszym kraju. Reaktywowanie powiatów pociągnęło za sobą znaczną redukcję liczby województw: z 49 do 16. Towarzyszyła jej oczywiście redukcja liczby miast pełniących funkcje administracyjne na szczeblu -wojewódzkim. Przeciwnicy reformy podkreślali, że jednym z jej skutków jest wysoce prawdopodobny upadek byłych, wykreowanych w 1975 roku, miast wojewódzkich, pozbawionych jednego z istotnych czynników rozwojowych. Celem artykułu jest próba - z perspektywy dwóch lat funkcjonowania zreformowanej administracji publicznej - weryfikacji tej tezy, zarówno w oparciu o dane demograficzne jak i przede wszystkim - dotyczące bezrobocia. W pierwszej części rozważań dokonano analizy zaludnienia obecnych i byłych miast wojewódzkich w latach 1975-1998 oraz 1999-2000. Autorka wyszła bowiem z założenia, że jednym ze spektakularnych przejawów zahamowania rozwoju społeczno- ekonomicznego jest ubytek ludności. Ze względu jednak na krótki okres czasu, jaki upłynął od wprowadzenia reformy administracyjnej, nie było możliwe sformułowanie jednoznacznych wniosków w tym zakresie. W tej sytuacji uznano, że bardziej adekwatna - z punktu widzenia celu jaki autorka sobie postawiła - wydała się analiza bezrobocia, składająca się na drugą, zasadniczą część artykułu. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Behrens A.: Regional Gross Domestic Product in Central European Candidate Countries, "Statistics in focus" 2000, 2, p.1-3.
  2. Kołodziejski J.: Podział terytorialny (administracyjny) kraju jako problem organizacji przestrzennej społeczeństwa, gospodarki i państwa. "Biuletyn KPZK PAN" 1991, z. 156, s.7-34.
  3. Miszczuk A., Miszczuk M.: Regionalne zróżnicowanie państw pierwszej grupy przedakcesyjnej Unii Europejskiej, "Kwartalnik Statystyczny" 2001 nr 3, ss.6 (w druku).
  4. Bezrobocie rejestrowane w I kwartale 2001 roku. Warszawa, GUS 2001.
  5. Stasiak A.: Opinia W: Reforma Administracji Publicznej: Państwo sprawne, przyjazne, bezpieczne. Warszawa. MSWiA 1997, s. 162-169.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu