BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kłosok-Bazan Iwona (Politechnika Opolska)
Tytuł
Usuwanie żelaza występującego w połączeniach organicznych z wód podziemnych
Elimination of Iron Occurring with Organic Compounds from Underground Water
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2013, nr 2 (45), s. 137-143, rys., tab., wykr.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Wody gruntowe, Chemia organiczna, Zanieczyszczenie wód, Wyniki badań
Groundwater, Organic chemistry, Water pollution, Research results
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Opole
Abstrakt
Wody podziemne, również te z głębokich pokładów wodonośnych, często zawierają wysokie stężenie żelaza, współwystępujące ze związkami organicznymi. Wspólne występowanie związków organicznych i jonów metali może prowadzić do powstania połączeń metaloorganicznych, których mechanizm powstawania nie jest, jak dotąd, jednoznacznie wyjaśniony. Za najczęściej występujące w wodach podziemnych związki organiczne uznawane są kwasy humusowe. Wiadomo, że metale, w tym żelazo, mogą łączyć się z kwasami humusowymi, tworząc związki kompleksowe lub chelatowe z grupami funkcyjnymi. W wyniku sorpcji mogą też powstawać połączenia kwasów humusowych z koloidalnymi cząstkami metali1. Powstawanie wyżej omawianych połączeń znacznie zwiększa intensywność barwy oraz utrudnia, a niekiedy uniemożliwia, utlenianie Fe(II) do Fe(III), co komplikuje proces odżelaziania wody. (fragment tekstu)

The work present the results of the research on elimination of iron co-existing with organic compounds in underground water. The results of this research shows that water taken in Water Treatment Plant Zawada have high iron concentration range from 7,6 g/m3 to 10,50 g/m3, whereof about 30% is connected and occur in soluble and colloidal organic complex. Additionally, the results of this research can say that some part or ion iron is surrounded by protective colloids with colloid charged opositevely to the iron charge. The eff ective method of water deironing is technological system containing aeration, coagulation in clarifi er and rapid fi ltration.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. R. Ciupa, L. Dzienis, Zastosowanie KMnO4 i ClO2 do usuwania organicznych form żelaza i manganu z wód podziemnych, "Ochrona Środowiska" 1996 t. 18, nr 1, s. 25-26
  2. I. Krupińska, M. Świderka-Bróż, Wpływ substancji organicznych na usuwanie związków żelaza z wody w procesach utleniania i sedymentacji, "Ochrona Środowiska" 2008 t. 18, nr 1, s. 25-26
  3. M. Świderska- Bróż, Usuwanie organicznych połączeń żelaza z wód podziemnych, "Gaz, Woda i Technika Sanitarna" 1991 nr 1.
  4. Guidelines for drinking-water quality, fourth edition, World Health Organization 2011.
  5. Enhanced Coagulation and Enhanced Precipitative Softening Guidance Manual, Of􀏐ice of Water, EPA 815-R-99-012 May 1999.
  6. E. Zbieć, R.J. Dojlido, Uboczne produkty dezynfekcji wody, "Ochrona Środowiska" 1999 t. 9, nr 93, s. 37-44.
  7. L. Ovelleiro, R. Gracia, J.L. Aragües, Study of the Catalytic Ozonation of Humic Substances in Water and Their Ozonation Byproducts, "Ozone: Science and Engineering" 1996 t. 18, nr 3, s. 195 - 208.
  8. J. Nawrocki, Uzdatnianie wody. Procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010
  9. I. Kłosok-Bazan The Impact of a Flocculent Type on Effectiveness of Organic Substances Elimination from Undergrounds Waters, "Polish Journal of Environmental Studies" 2007 t. 16, nr 3B, s. 228-231
  10. A. Kowal, M. Świderska-Bróż, Oczyszczanie wody. Podstawy teoretyczne i technologiczne, procesy i urządzenia, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu