BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jeżewska-Zychowicz Marzena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Uwarunkowania akceptacji konsumenckiej innowacyjnych produktów żywnościowych
Determinants of Consumer Acceptance of Innovative Food Products
Źródło
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2014, R. 21, nr 6 (97), s. 5-17, rys., bibliogr. 49 poz.
Słowa kluczowe
Żywność, Innowacyjność produktu, Konsument, Zachowania konsumenta
Food, Product innovation, Consumer, Consumer behaviour
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule omówiono wpływ różnych czynników na akceptację innowacyjnego produktu żywnościowego. Wykazano, że o akceptacji innowacji decyduje wiele czynników, które można pogrupować w trzy kategorie: cechy systemu społecznego, cechy samej innowacji i cechy konsumenta - odbiorcy tej innowacji. System społeczny jest reprezentowany przez środowisko społeczne, gospodarcze i polityczne, w badaniach najczęściej podejmowany jest problem zaufania społecznego i jego wpływu na wybór żywności i korzystanie z przekazów informacyjnych. Wśród cech żywności uwzględnianych w badaniach nad akceptacją konsumencką innowacyjnego produktu żywnościowego uwzględniana jest między innymi cena, wygoda stosowania, smak, wygląd ogólny, ale także inne specyficzne cechy w zależności od rodzaju żywności. W charakterystyce konsumentów uwzględniane są ich cechy psychologiczne, socjodemograficzne i psychospołeczne. (abstrakt oryginalny)

In the paper, the impact was discussed of various factors on the acceptance of innovative food product. It was proved that many factors decided on the acceptance of innovations; they could be classified into three categories: characteristics of social system; characteristics of the innovation itself; and characteristics of consumer, the addressee of the innovation. Social system is represented by a social, economic, and political environment; and, in the research studies, a social trust issue is most frequently pointed out as is its impact on choosing food and utilizing informative media. Of the food characteristics referred to in the research studies on consumer acceptance of innovative food product, among other things, the following are included: price, comfort in use, taste, overall appearance, and other specific characteristics that depend on the type of food. The profile of consumers includes their psychological, socio-demographic, and psycho-social features. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ares G., Gambaro A.: Influence of gender, age and motives underlying food choice on perceived healthiness and willingness to try functional foods. Appetite, 2007, 49, 148-158.
 2. Ares G., Gimenez A., Gambaro A.: Influence of nutritional knowledge on perceived healthiness and willingness to try functional foods. Appetite, 2008, 51, 663-668.
 3. Ares G., Gimenez A., Gambaro A.: Consumer perceived healthiness and willingness to try functional milk desserts. Influence of ingredient, ingredient name and health claim. Food Qual. Prefer., 2009, 20, 50-56.
 4. Bech-Larsen T., Grunert K.G.: The perceived healthiness of functional foods. A conjoint study of Danish, Finnish and American consumers' perception of functional foods. Appetite, 2003, 40, 9-14.
 5. Bruhn C.M.: Enhancing consumer acceptance of new processing technologies. Inn. Food Sci. Emer. Technol., 2007, 8, 555-558.
 6. Caporale G., Monteleone E.: Influence of information about manufacturing process on beer acceptability. Food Qual. Prefer., 2004, 15 (3), 271-278.
 7. Cardello A.: Consumer concerns and expectations about novel food processing technologies: Effects on product liking. Appetite, 2003, 40, 217-233.
 8. Cardello A.V., Schutz H.G., Lesher L.L.: Consumer perceptions of foods processed by innovative and emerging technologies: A conjoint analytic study. Inn. Food Sci. Emer. Technol., 2007, 68, 73-83.
 9. Costa M.C., Deliza R., Rosenthal A., Hedderley D., Frewer L.J.: Non- conventional technologies and impact on consumer behavior. Trends Food Sci. Technol., 2000, 11, 188-193.
 10. Costa-Font M., Gil J.M., Trail B.W.: Consumer acceptance, valuation of and attitudes towards genetically modified food: Review and implications for food policy. Food Policy, 2008, 33, 99-111.
 11. Costa-Font J., Mossialos E.: Is dread of genetically modified food associated with the consumers demand for information? Applied Economics Letters, 2005, 12, 859-863.
 12. Czapska M., Jeznach M., Święcicka A.: Zachowania konsumentów na rynku żywności funkcjonalnej. Handel Wew., 2002, 48, 30-33.
 13. Dagevos H.: Consumers as four-faced creatures. Looking at food consumption from the perspective of contemporary consumers. Appetite, 2005, 45, 32-39.
 14. Dąbrowska A., Babicz-Zielińska E., Owczarek T., Zabrocki R.: Zjawisko neofobii wobec nowych produktów żywnościowych wprowadzanych na rynek. W: Zarządzanie produktem - wyzwania przyszłości. Red. B. Sojkin i J. Kall. Wyd. AE, Poznań 2006, ss.175-182.
 15. De Steur H., Gellynck X., Storozhenko S., Liqun G., Lambert W., Van Der Straeten D., Viaene J.: Willingness-to-accept and purchase genetically rice with folate content in Shanxi Province, China. Appetite, 2010, 54, 118-125.
 16. Finucane M.L., Holup J.L.: Psychosocial and cultural factors affecting the perceived risk of genetically modified food: an overview of the literature. Soc. Sci. Med., 2005, 60, 1603-1612.
 17. Frewer L., Howard C., Hedderley D., Shepherd R.: Consumer attitudes towards different food-processing technologies used in cheese production - the influence of consumer benefit. Food Qual. Prefer., 1997, 8 (4), 271-280.
 18. Frewer L., Scholderer J., Lambert N.: Consumer acceptance of functional foods: issues for the future. Brit. Food J., 2003, 105, 714-731.
 19. Gaskell G., Allum N., Bauer M., Durant J., Allansdottir A., Bonfadelli H.: Biotechnology and the European public. Nature Biotechnology, 2000, 18, 935-938.
 20. Górecka D., Czarnocińska J., Idzikowski M., Kowalec J.: Postawy osób dorosłych wobec żywności funkcjonalnej w zależności od wieku i płci. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2009, 4 (65), 32-326.
 21. Gutkowska K., Sajdakowska M., Żakowska-Biemans S., Kowalczuk I., Kozłowska A., Olewnik-Mikołajewska A.: Poziom akceptacji zmian na rynku żywności pochodzenia zwierzęcego w opinii konsumentów. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2012, 5 (84), 187-202.
 22. Hellyer N.E., Fraser I., Haddock-Fraser J.: Food choice, health information and functional ingredients: An experimental auction employing bread. Food Policy, 2012, 37, 232-245.
 23. Huotilainen A., Tuorila H.: Social representation of new foods has a stable structure based on suspicion and trust. Food Qual. Prefer., 2005, 16, 565-572.
 24. Jandt K.D.: Probing the future in functional soft drinks on the nanometer scale - towards tooth friendly drinks. Trends Food Sci. Technol., 2006, 17, 263-271.
 25. Jeżewska-Zychowicz M.: Impact of beliefs and attitudes on young consumers' willingness to use functional food. Pol. J. Food Nutr. Sci., 2009, 59, 2, 183-187.
 26. Jeżewska-Zychowicz M.: Akceptacja genetycznych modyfikacji w produkcji żywności o zwiększonej zawartości witamin i składników mineralnych na przykładzie ryżu. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2009, 4 (65), 47-54.
 27. Jeżewska-Zychowicz M., Babicz-Zielińska E., Laskowski W.: Konsument na rynku nowej żywności. Wybrane uwarunkowania. Wyd. SGGW, Warszawa 2009.
 28. Lähteenmäki L., Grunnert K., Ueland O., Astrom A., Arvola A., Bech-Larsen T.: Acceptability of genetically modified cheese presented as real product alternative. Food Qual. Prefer., 2002, 13, 523-533.
 29. Mahon D., Cowan C., McCarthy M.: The role of attitudes, subjective norm, perceived control and habit in the consumption of ready meals and takeaways in Great Britain. Food Qual. Prefer., 2006, 17, 474-481.
 30. Marette S., Roosen J., Blanchemanche S., Feinblatt-Meleze E.: Functional food, uncertainty and consumer choices: A lab experiment with enriched yoghurts for lowering cholesterol. Food Policy, 2010, 35, 419-428.
 31. Nocella G., Kennedy O.: Food health claims - What consumers understand. Food Policy, 2012, 37, 571-580.
 32. Øvrum A., Alfnes F., Almli V.L., Rickersten K.: Health information and diet choices: Results from cheese experiment. Food Policy, 2012, 37, 520-529.
 33. Pilska M., Jeżewska-Zychowicz M.: Psychologia żywienia - wybrane zagadnienia. Wyd. SGGW, Warszawa 2008.
 34. Rogers E.M.: Diffusion of innovations (5th ed.). Free Press, New York 2003.
 35. Rollin F., Kennedy J., Wills J.: Consumers and new food technologies. Trends Food Sci. Technol., 2011, 22, 99-111.
 36. Ronteltap A., van Trijp J.C.M. Renes R.J., Frewer L.J.: Consumer acceptance of technology-based food innovations: lessons for the future of nutrigenomics. Appetite, 2007, 49, 1-17.
 37. Rozin P., Spranca M., Krieger Z., Neuhaus S., Surillo D., Swerdin A.: Preference for natural: instrumental and ideational/moral motivations, and the contrast between foods and medicines. Appetite, 2004, 43, 147-154.
 38. Siegrist M., Cousin M.-E., Kastenholz H., Wiek A.: Public acceptance of nanotechnology foods and food packaging: the influence of affect and trust. Appetite, 2007, 49, 459-466.
 39. Siegrist M., Keller C., Kastenholz H., Frey S., Wiek A.: Laypeople's and expert's perception of nanotechnology hazards. Risk Anal., 2007, 27, 59-69.
 40. Siegrist M.: Factors influencing public acceptance of innovative food technologies and products. Trends Food Sci. Technol., 2008, 19, 603-608.
 41. Siegirst M.: The influence of trust and perceptions of risks and benefits on the acceptance of gene technology. Risk Anal., 2000, 20, 195-203.
 42. Spence A., Townsend E.: Examining consumer behavior toward genetically modified (GM) food in Brit. Risk Anal., 2006, 26, 657-670.
 43. Tenbült P., de Vries N.K., Dreezens E., Martijn C.: Perceived naturalness and acceptance of genetically modified food. Appetite, 2005, 45, 267-284.
 44. Urala N., Lähteenmäki L.: Attitudes behind consumers' willingness to use functional foods. Food Qual. Prefer., 2004, 15, 793-803.
 45. Vassallo M., Saba A., Arvola A., Dean M., Messina F., Winkelmann M., Claupen E., Lähteenmäki L., Shepherd R.: Willingness to use functional breads. Applying the Health Belief Model across four European countries. Appetite, 2009, 52, 452-460.
 46. Van Kleef E., van Trijp H.C.M., Luning P., Jongen W.M.F.: Consumer-oriented functional food development: How well do functional disciplines reflect the "voice of the consumer?" Trends Food Sci. Technol., 2005, 13, 93-101.
 47. Verbeke W.: Functional foods: consumer willingness to compromise on taste and health. Food Qual. Prefer., 2006, 17, 126-131.
 48. Verbeke W., Frewer L.J., Scholderer J., de Brabander H.F.: Why consumers behave as they do with respect to food safety and risk information. Anal. Chim. Acta, 2006, 586, 2-7.
 49. Wądołowska L., Babicz-Zielińska E., Czarnocińska J.: Food choice models and their relation with food preferences and eating frequency in the Polish population: POFPRESS study. Food Policy, 2008, 33, 122-134.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2451-0769
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15193/ZNTJ/2014/97/005-017
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu