BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalak Dorota (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Ubezpieczenia od katastrof naturalnych jako istotny element zrównoważonego rozwoju
Insurance Against Natural Disasters as an Essential Element of Sustainable Development
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2015, nr 1 (52), s. 41-55, tab., bibliogr. 18 poz.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Katastrofa ekologiczna, Ubezpieczenia od klęsk żywiołowych, Ubezpieczenia, Rozwój zrównoważony, Zarządzanie ryzykiem
Ecological disaster, Natural disasters insurance, Insurances, Sustainable development, Risk management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wzrastająca liczba katastrof naturalnych na świecie powoduje, że obsługa ubezpieczeń katastroficznych jest trudna zarówno dla firm ubezpieczeniowych, jak i dla reasekuratorów, którzy najczęściej w ostatecznym rachunku ponoszą odpowiedzialność finansową za skutki katastrof. Rozwiązaniem propagowanym w krajach wysoko rozwiniętych jest obecnie kompleksowy system współpracy państwa, obywateli i ubezpieczycieli w zakresie łagodzenia skutków klęsk żywiołowych. Systemy takie zapewniają ochronę mienia przez ubezpieczenie, dywersyfikację ryzyka przy udziale specjalnie utworzonych funduszy i ograniczanie strat katastroficznych poprzez położenie nacisku na działania prewencyjne, jak też gwarancję wypłaty odszkodowań właścicielom majątku z tytułu szkód objętych umową ubezpieczenia.(fragment tekstu)

Extreme weather events cause economic, social and environmental loss. In this way they signifi cantly aff ect on the sustainable development, therefore, damages compensatory tools, such as catastrophic weather insurance are so important. One of the biggest problems of insurance companies are catastrophic damages. This problem began to grow rapidly in recent years. The complexity and focus on relatively small fi elds of human activities, the growth of wealth of societies, as well as the absolute increase in the numbers of natural disasters (earthquakes, hurricanes, fl oods) are the reason why the catastrophic damage cost the insurance industry more and more. The insurance market plays a special role in fi nancing the repair of the eff ects of natural disasters due to the builtin compensation of loss, claims handling system developed (determining the amount of damages and the amount of compensation used) and the emphasis on prevention. However, due to the potential risk of huge compensation, the state should initiate the formation of poly insurance or provide a guarantee of payment of compensation. Analyzing this topic, we should remember about social attitudes towards catastrophic insurance. Despite awareness of the adverse eff ects of extreme weather, society does not undertake any hedging activities. The reason for this passive attitude is the belief in inevitable nature of weather and lack of knowledge of available instruments.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Frątczak P., Niszczycielska trąba, "Przegląd Pożarowy" 2008 nr 9
 2. Gral J., Stoła H., Dorzecze Wisły. Monografia powodzi, lipiec 1997, Warszawa 2009
 3. Hajduga E., Ryzyko powodzi jako ryzyko katastroficzne w Polsce, w: Ubezpieczenia ryzyka katastroficznego, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach" 2008
 4. Hanusiak J., Powódź, "Gazeta Ubezpieczeniowa" 2008, 26 sierpnia
 5. Jackowska W., Czy zagrażają nam tornada?, "21 Wiek" 2007 nr 10.
 6. Kaniewski T., Możliwość zabezpieczenia ryzyk pogodowych, w: D. Walczak (red.), Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem, Toruń 2010
 7. Katrina łagodna dla Polski, "Gazeta Ubezpieczeniowa" 2005, 25 października
 8. Kunreuther H., Reducing Losses from Catastrophic Risks Through Long-term Insurance and Mitigation, Managing Large-Scale Risks in a New Era of Catastrophes, Georgia 2008
 9. Łasut A., Uwarunkowania możliwości wprowadzenia systemu ubezpieczeń obowiązkowych od skutków powodzi w Polsce, w: Ubezpieczenia ryzyka katastroficznego, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach" 2008
 10. Otto W., Ubezpieczenia majątkowe, cz. 1, Teoria ryzyka, Warszawa 2004
 11. Rapkiewicz M., Ubezpieczenia w rolnictwie a powódź, "Gazeta Ubezpieczeniowa" 2010, 29 czerwca
 12. Serwin K., Mądry Polak po szkodzie?, "Gazeta Ubezpieczeniowa" 2007, 22 maja
 13. Susza w Polsce ryzykiem nie podlegającym ubezpieczeniu, "Gazeta Ubezpieczeniowa" 2006, 31 lipca
 14. Ubezpieczenia od suszy w najwyższej grupie ryzyka, "Gazeta Ubezpieczeniowa" 2006, 2 sierpnia
 15. Wawro J., Jak zabezpieczyć się przed wichurą, "Gazeta Ubezpieczeniowa" 2008 nr 6(461)
 16. www.imgw.pl
 17. www.wroclaw.hydral.com.pl
 18. Zagrożenia okresowe występujące w Polsce, Warszawa 2010
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu