BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowak Maciej J. (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jako instrument zarządzania środowiskiem w wybranych gminach polskich
Assessment of the Environmental Impact as An Instrument of Environmental Management in Selected Polish Municipalities
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2015, nr 1 (52), s. 56-78, rys., bibliogr. 10 poz.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Ochrona środowiska, Zarządzanie środowiskiem, Rozwój zrównoważony
Environmental protection, Environmental management, Sustainable development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest określenie roli organów gmin w procedurze oceny oddziaływania na środowisko, głównych problemów związanych z wydawaniem na szczeblu lokalnym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.(fragment tekstu)

The aim of this paper is to estimate the role of bodies of municipalities in environmental impact assessment and main problems in issuing decisions about environmental conditions. In the article there are leading objections that municipal bodies have on the process of environmental impact assessment. Relations between municipal bodies and nature conservation authorities were defi ned in the context of preformed assessing process. The research was based on municipalities covered by the NATURA 2000 areas, located in Kuyavian-Pomeranian Voivodeship, Podkarpackie Voivodeship, Silesian Voivodeship and Świętokrzyskie Voivodeship.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bojar-Fijałkowski T., Regulacje prawne w obszarze zarządzania środowiskowego, w: W. Polak, T. Noch (red.), Globalne i regionalne problemy ochrony środowiska, Gdańsk 2006
  2. Bukowski Z., Zrównoważony rozwój w systemie prawa, Toruń 2009
  3. Grosse T.G., Zintegrowane podejście w polityce spójności. Przykład dyskusji na temat strategii lizbońskiej i spójności terytorialnej, w: Zintegrowane podejście do rozwoju - rola polityki spójności, Warszawa 2008
  4. Luchter B., Przyrodnicze podstawy gospodarowania, Kraków 2009
  5. Ochrona środowiska i ekoinnowacje. Raport końcowy, Warszawa 2010
  6. Pietrewicz J., Ochrona środowiska w warunkach procesów globalizacji, Warszawa 2011
  7. Poskrobko B. (red.), Zarządzanie środowiskiem, Warszawa 2007
  8. Rogall H., Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Warszawa 2010
  9. Territorial Cohesion: Conclusions of the Portuguese Presidency. Informal Ministerial Meeting on Teritorial Cohesion and Regional Policy, Ponta Delada, Azores, 23 - 24 November 2007; Spójność terytorialna w samym centrum politycznego program UE, IP/07/1756, Bruksela, 23 listopada 2007
  10. Woś A., Rolnictwo zrównoważone, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1992 nr 1-3
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu