BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zasadzień Michał (Silesian University of Technology, Poland)
Tytuł
Using the Pareto Diagram And FMEA (Failure Mode And Effects Analysis) to Identify Key Defects in a Product
Wykorzystanie analizy Pareto i FMEA do identyfikacji kluczowych wad w produkcie
Źródło
Management Systems in Production Engineering, 2014, vol. 4(16), s. 153-156, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Analiza przyczyn i skutków wad, Analiza Pareto-Lorenza, Produkcja, Motoryzacja, Koszty produkcji
Failure mode and effects analysis (FMEA), Pareto-Lorenz analysis, Production, Motorization, Production costs
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano wyniki badań , jakie przeprowadzono w przedsiębiorstwie produkującym odkuwki aluminiowe dla przemysłu motoryzacyjnego. Celem badań była identyfikacja wad powstających w trakcie procesu produkcyjnego oraz miejsc i przyczyn ich powstawania. Posłużyły do tego wybrane narzędzia zarządzania jakością. Na podstawie analizy FMEA oraz kosztów, jakie generują zidentyfikowane wady wyznaczono ich hierarchię dla przedsiębiorstwa, a następnie, dla najbardziej istotnych z nich, opracowano propozycje usprawnień mających na celu zmniejszenie ilości wad i zwiększenie skuteczności ich wykrywania. (abstrakt oryginalny)

The article presents the results of studies conducted in a company manufacturing aluminium forgings for the automotive industry. The aim of the research was to identify the defects which form during the production process as well as the locations and causes of their occurrence. Selected quality management tools were used in the process. Based on the FMEA and the costs generated by the identified defects, a hierarchy of them was created for the company along with a proposal of improvements in case of the most significant ones in order to reduce their number and increase the detection efficiency. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Główny Urząd Statystyczny. "Tablice o krajach według tematów - przemysł i budownictwo." Internet: http:// old.stat.gov.pl/gus/5840_11289_PLK_HTML.htm [Apr.21, 2014].
  2. K. Midor. "Metody zarządzania jakością w systemie WCM, studium przypadku" in Zarządzanie jakością wybranych procesów, no 1.. J. Żuchowski, Ed. Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu, 2010, pp. 116-136.
  3. B. Skotnicka-Zasadzień. "Application of quality engineering elements for the improvement of production processes - case study" in Proc. International Conference on Industrial Engineering and Management Science. ICIEMS, 2013, pp. 362-368.
  4. M. Urbaniak. Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Difin, 2004.
  5. N. R. Tague. The Quality Toolbox: 2nd Edition. Milwaukee: ASQ Quality Pres, 2005.
  6. B. Solarska. "Analiza wadliwości wyrobu w przedsiębiorstwie LEIBER POLAND." M.A. thesis, Silesian University of Technology, Zabrze, 2014.
  7. S. Borkowski, K. Knop. "An evaluation of validity of the second Toyota's management principle factors with the use of the BOST research in chosen production company." Management Systems in Production Engineering, no. 2(14), pp. 68-75, 2014. DOI 10.12914/MSPE-04-02-2014.
  8. R. Wolniak, B. Skotnicka. Metody i narzędzia zarządzania jakością. Teoria i praktyka. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-0461
Język
eng, pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12914/MSPE-02-04-2014
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu