BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ryschka Joanna (Politechnika Opolska), Rak Adam (Politechnika Opolska)
Tytuł
Hybrydowy proces biologicznego oczyszczania ścieków w złożu tarczowym napędzanym powietrzem
Hybrid Biological Wastewater Treatment Process in Air Driven Rotating Biological Contactor
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2013, nr 2 (45), s. 144-152, tab., wykr.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Oczyszczanie ścieków, Oczyszczalnie ścieków, Biochemia, Wyniki badań
Sewage treatment, Sewage treatment plants, Biochemistry, Research results
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wraz ze wzrostem powierzchni obszarów zasiedlonych przez ludzi zachodzi potrzeba oczyszczania większej ilości ścieków. W dodatku bardzo często ograniczona dostępna przestrzeń uniemożliwia budowę nowych obiektów oczyszczalni ścieków. Czynniki te bardzo często prowadzą do konieczności przebudowy/modernizacji istniejących obiektów. W istniejących oczyszczalniach biologiczny stopień oczyszczania ścieków uzyskiwany jest za pomocą metody osadu czynnego lub złóż biologicznych. Najczęściej jednak wykorzystywany jest proces osadu czynnego. Aby zwiększyć wydajność istniejących systemów osadu czynnego, należałoby zwiększyć ilość biomasy w zbiorniku napowietrzającym, co może skutkować nadmiernym obciążeniem osadnika wtórnego. (fragment tekstu)

This paper presents preliminary results of study on a rotating biological contactor model driven by compressed air. Biological wastewater treatment in this model takes place both using activated sludge and biofi lm settled on the discs. In order to check the eff ectiveness of treatment, rate of COD was determined. As a result of tests it was found that the average COD removal effi ciency using hybrid technology was 85%, while using only the biofi lm this value was 33%. Biofi lm grows on rotating discs, while, as a result of the chamber aeration, activated sludge is formed. The calculated contribution of the biofi lm in the wastewater treatment by a hybrid process was approximately 50%. The results of preliminary studies have shown that the effi ciency of wastewater treatment working on a hybrid model of rotating biological contactor driven by compressed air, using in the treatment a method of activated sludge and fi xed biofi lm, is higher than the biological wastewater treatment using only rotating discs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Żubrowska-Sudoł, A. Jasińska, Podział reaktorów ze złożem ruchomym, "Gaz, Woda i Technika Sanitarna" 2007 nr 3, s. 29
 2. D. Di Trapani, G. Mannina, M. Torregrossa, G. Viviani, Comparison between hybrid moving bed biofilm reactor and activated sludge system: a pilot plant experiment, IWA Publishing, "Water Science & Technology" 2010 t. 61, nr 4, s. 891.
 3. G. Mannina, G. Viviani, Hybrid moving bed biofilm reactors: an effective solution for upgrading a large wastewater treatment plant, IWA Publishing "Water Science & Technology" 2009 t. 60, nr 5, s. 1103.
 4. J. Podedworna, M. Żubrowska-Sudoł, Możliwość ograniczenia wielkości reaktorów biologicznych poprzez zastosowanie złoża ruchomego, "Gaz, Woda i Technika Sanitarna" 2006 nr 3, s. 19.
 5. J. Borowski, Ogólne uwarunkowania efektywności mieszania i natleniania w małych reaktorach ze złożem ruchomym, "Gaz, Woda i Technika Sanitarna" 2007 nr 11, s. 24.
 6. A. Grajlich, Ocena wpływu sposobu wymiarowania hybrydowych systemów złoża ruchomego i osadu czynnego IFAS na projektowaną wielkość bioreaktora, "Gaz, Woda i Technika Sanitarna" 2011 nr 4, s. 141.
 7. M. Marzec, K. Jóźwiakowski, Skuteczność usuwania zanieczyszczeń w hybrydowej oczyszczalni ścieków typu TRYBIO - badania wstępne, "Gaz Woda i Technika Sanitarna" 2011 nr 10, s. 376.
 8. C.F. Su J. L., Ouyang, Nutrient removal using a combined process with activated sludge and fixed biofilm, "Water Science and Technology" 1996 t. 34, nr 1-2, s. 477.
 9. E.S. Kempa, Oczyszczanie ścieków na obrotowych złożach tarczowych z samorzutnym napowietrzaniem, "Ekotechnika" 2001 nr 3, s. 22.
 10. I. Kania-Surowiec, Złoża biologiczne w oczyszczaniu ścieków z recyklingu tworzyw sztucznych, "Inżynieria Ekologiczna" 2013 nr 32, s. 74.
 11. K. Ignatowicz, M. Puchlik, Złoża biologiczne jako alternatywa oczyszczania małych ilości ścieków, Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska, "Rocznik Ochrona Środowiska" 2011 t. 13, s. 1385.
 12. J. Rodziewicz, U. Filipkowska, K. Sominka, Badania nad elektrolitycznym wspomaganiem procesu denitryfikacji w biologicznym złożu tarczowym, Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska, "Rocznik Ochrona Środowiska" 2010 t. 12, s. 835.
 13. J. Rodziewicz, U. Filipkowska, W. Janczukowicz, Zastosowanie tarczowych złóż biologicznych do oczyszczania ścieków z hodowli ryb, Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska, "Rocznik Ochrona Środowiska" 2011 t. 13, s. 1233.
 14. B.L. Brazil, Performance and operation of rotating biological contactor in a tilapia recirculating aquaculture system, "Aquacultural Engineering" 2006 nr 34, s. 261.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu