BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wieteska Stanisław (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej komorników sądowych w Polsce
Compulsory Insurance of Civil Liability of Bailiffs
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 198, cz. 2, s. 247-259, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse - problemy - decyzje 2014. Cz. 2
Słowa kluczowe
Windykacja wierzytelności, Ubezpieczenia majątkowe, Odpowiedzialność cywilna, Organ egzekucji sądowej, Składki ubezpieczeniowe
Debt collection, Property insurance, Civil liability, Court enforcement office, Insurance premium
Uwagi
summ.
Abstrakt
Powstanie gospodarki rynkowej w Polsce spowodowało nowe zjawiska w postaci masowego zaciągania kredytów na różne cele, w tym na spłatę kredytów wcześniej pożyczonych, co spowodowało, że klienci stali się trudnymi dla wierzycieli (banków). Ze względu na fakt, że zadłużenie wzrasta i ok. 2,1 mln Polaków (2011 rok) nie reguluje w terminie swoich zobowiązań, do czego należy dołączyć dużą skalę bankructw wielu zakładów pracy, temat ten jest zawsze aktualny. Oba te zjawiska powodują, że wielu wierzycieli wstępuje na drogę sądową w celu odzyskania całości lub choćby części swoich długów. Uzyskane wyroki sądowe są podstawą do egzekwowania długów przez komorników sądowych. W 1997 roku powstała ustawa o komornikach sądowych i egzekucji (u.k.s.e.), na mocy której zwiększono zakres kompetencji komorników. Komornicy, wykonujący zawód zaufania publicznego, narażeni są na różne sytuacje konfliktowe z dłużnikami, z których część ma charakter losowy. Biorąc pod uwagę losowość zjawisk w wykonywaniu czynności komorniczych, ustawodawca wprowadził obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej komorników, którego zadaniem jest ochrona działalności komorniczej przed takimi zjawiskami. Celem tego artykułu jest przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu działalności komorniczej potrzebnych do oceny ryzyka i kalkulacji składki ubezpieczeniowej. Artykuł napisany został na podstawie dostępnych danych oraz literatury przedmiotu i powinien być przydatny pośrednictwu ubezpieczeniowemu, a także działom oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Autor artykułu nie uważa się za znawcę działalności komorniczej, lecz z racji zajmowania się ubezpieczeniami majątkowymi pragnie zwrócić uwagę na nowy obszar obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. (fragment tekstu)

In the free-market economy a lot of natural and legal persons have loans and liabilities. Many people and businesses have a hard time repaying loans and contracts. Appears very often bankrupt companies and consumer bankruptcy. A court executive officer (bailiff) has been called in order to enforce repayment of loans and commitments. Every bailiff is required to carry liability insurance. In this paper we assess the risk of this professional group, its social status, statistics of cases affecting and completed. We point to the vagueness and the sums guaranteed of compulsory insurance of civil liability. Critically evaluate the content of the Regulation of the Minister of Finance on compulsory insurance of civil liability of bailiffs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banach T.: Samorząd jako wspólny dom. Geneza, powstanie i rozwój Stowarzyszenia Komorników Sądowych 1981-1997. "Nowa Currenda" 2012, nr 5.
 2. Bobowska A.: Za błędy komornika musi płacić wierzyciel. "Dziennik. Gazeta Prawna" z 22.07.2010.
 3. Borek M.: Rażąca obraza przepisów prawa jako jedna z przesłanek odpowiedzialności dyscyplinarnej komorników sądowych. "Nowa Currenda" 2012, nr 8.
 4. Dalka S., Wiśniewski D.: Egzekucja ze statków morskich. "Problemy Egzekucji" 2001, nr 11 (47).
 5. Hrycaj A.: Egzekucja praktyczna. Poznań 2007.
 6. Jachimowicz V.: Skarga na czynności komornika. "Perspektywy Europejskie" 2012, nr 9.
 7. Mellibruda L.: Zarządzanie kancelarią komorniczą w opiniach właścicieli kancelarii. "Nowa Currenda" 2012, nr 11.
 8. Merchel Z.: Kilka uwag na temat kosztów działalności egzekucyjnej komornika po zmianach wynikających z ustawy z dnia 18 września 2001 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz o zmianie niektórych innych ustaw. "Problemy Egzekucji" 2001, nr 18 (54).
 9. Niski R.: Zajęcie wynagrodzenia za pracę - wybrane zagadnienia. "Problemy Egzekucji" 2001, nr 16 (52).
 10. Rozporządzenie Ministra Finansów z 24 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej komorników sądowych. Dz.U. z 2003 r., poz. 2326 z późn. zm.
 11. Rybak D.: Stres związany z pracą komornika sądowego. "Nowa Currenda" 2012, nr 7.
 12. Sikorski G.: Samorząd zawodowy komorników sądowych - istotny aspekt postrzegania zawodu komornika jako samodzielnego zawodu prawniczego - współczesność. "Nowa Currenda" 2012, nr 5.
 13. Wojciechowska N.: Etyka zawodowa aplikanta komorniczego. "Nowa Currenda" 2012, nr 2.
 14. Lewandowski M.: Zawód zaufania publicznego zawodem odpowiedzialności publicznej. "Nowa Currenda" 2013, nr 6.
 15. Mościcka A.: Odpowiedzialność odszkodowawcza komornika i biegłego za nieprawidłowe oszacowanie rzeczy przy licytacji nieruchomości. "Nowa Currenda" 2013, nr 4.
 16. Wypowiedź członka KRK Andrzeja Mularczyka. "Nowa Currenda" 2013, nr 5.
 17. Okońska E.: Co z tym (nie)bezpieczeństwem w kancelarii komorniczej? "Nowa Currenda" 2013, nr 9.
 18. Mościcka A.: W sejmie trwają prace nad wprowadzeniem zmian w postępowaniu dyscyplinarnym w zawodach prawniczych. "Nowa Currenda" 2013, nr 7.
 19. Mellibruda L.: Agresja wobec komornika. "Nowa Currenda" 2013, nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu