BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Midor Katarzyna (Silesian University of Technology, Poland)
Tytuł
An Analysis of the Causes of Product Defects Using Quality Management Tools
Analiza przyczyn wadliwości wyrobu za pomocą narzędzi zarzadzania jakością
Źródło
Management Systems in Production Engineering, 2014, vol. 4(16), s. 162-167, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Narzędzia zarządzania jakością, Analiza Pareto-Lorenza, Reklamacje klienckie, Motoryzacja
Quality management tools, Pareto-Lorenz analysis, Client complaints, Motorization
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współczesne przedsiębiorstwo, aby się utrzymać lub wzmocnić swoją pozycję na rynku musi w swoich działaniach kierować się zasadami zarzadzania jakością. Szczególnie istotna jest zasada zera defektów, która została opracowana przez Crosby'ego i oznacza produkcję bezusterkową. Zasada ta związana jest przede wszystkim z zapobieganiem powstawaniu błędów i wad na wszystkich etapach produkcji. Aby to osiągnąć należy między innymi stosować narzędzia zarzadzania jakością. W artykule zastała przedstawiona analiza przyczyn reklamacji wyrobu branży motoryzacyjnej za pomocą narzędzi zarządzania jakością takich jak diagram Ishikawy, analiza Pareto, co pozwoliło na identyfikację przyczyn wadliwości wyrobu. Na podstawie uzyskanych wyników zaproponowano działania zapobiegawcze. Przedstawione w artykule działania i uzyskane rezultaty dowodzą skuteczności stosowania wspomnianych narządzi zarządzania jakością. (abstrakt oryginalny)

To stay or strengthen its position on the market, a modern business needs to follow the principles of quality control in its actions. Especially important is the Zero Defects concept developed by Philip Crosby, which means flawless production. The concept consists in preventing the occurrence of defects and flaws in all production stages. To achieve that, we must, among other things, make use of quality management tools. This article presents an analysis of the reasons for the return of damaged or faulty goods in the automotive industry by means of quality management tools such as the Ishikawa diagram and Pareto analysis, which allow us to identify the causes of product defectiveness. Based on the results, preventive measures have been proposed. The actions presented in this article and the results of the analysis prove the effectiveness of the aforementioned quality management tools. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Łunarski. Zarządzanie jakością. Standardy i zasady. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2008.
  2. B. Skotnicka-Zasadzień, W. Biały. "Analiza możliwości wykorzystania narzędzia Pareto-Lorenza do oceny awaryjności urządzeń górniczych." Maintenance and Reliability - Eksploatacja i Niezawodnosc no. 3, pp. 51-55, 2011.
  3. M. Zasadzień. "The analysis of work performance ability of maintenance workers as exemplified of an enterprise of automobile industry." Scientific Journals Maritime University of Szczecin, no. 24, pp. 119-124, 2011.
  4. R. Kraszewski. Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością. Toruń, 2006.
  5. M. Molenda. "Rating of quality management in selected industrial companies." Scientific Journals Maritime University of Szczecin, no. 27, pp. 105-111, 2011.
  6. A. Hamrol, W. Mantura. Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. Warszawa - Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1999.
  7. W. Prussak. Zarządzanie jakością. Wybrane elementy.Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2006.
  8. M. J. Ligarski. "Problem identification method in certified quality management systems." Quality & Quantity, no. 46, p. 315-321, 2012.
  9. E. Puszer. "Wykorzystanie narzędzi zarządzania jakością w zakresie analizy niezgodności wyrobu w przedsiębiorstwie przemysłowym". M.A. thesis, Silesian University of Technology, Poland, 2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-0461
Język
eng, pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12914/MSPE-04-04-2014
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu