BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Flejterski Stanisław (Uniwersytet Szczeciński), Wahl Piotr (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Globalizacja - stare i nowe dylematy u progu drugiej dekady XXI wieku
Globalization - old and new dilemmas at the beginning of the second decade of the 21st century
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka, 2010, nr 2, s. 9-16, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Globalizacja, Relacje przedsiębiorstwo-konsument
Globalization, Enterprise-customer relationship
Uwagi
summ..
Abstrakt
Na przełomie wieków XX i XXI globalizacja stała się jednym z najczęściej używanych słów, szczególnie w tekstach publicystycznych i polityczno-ekonomicznych. Świat jako globalna wioska, globalne społeczeństwo, globalne społeczeństwo informacyjne, globalne państwo, globalna gospodarka, globalne finanse, globalna bankowość, globalny przemysł, globalny kapitalizm sieciowy, globalna infostrada, globalny kapitalizm konkurencyjny, globalna waluta, strategia globalna, globalny consulting, produkt globalny, usługa globalna, firma globalna, bank globalny, globalny kryzys finansowy - to terminy, którym towarzyszy globalizacja, co świadczy o tym, że jest to najmodniejsze i współcześnie najczęściej używane pojęcie - niektórzy twierdzą, że wręcz nadużywane przez wielu badaczy i publicystów. (fragment tekstu)

Since the turn of the 20th and 21st centuries globalization has become one of the most frequent and fashionable words, especially in political and economic texts. The term is often abused. The main problem of the global economy is the division into winners and losers. Globalization with its intensive and dynamic expansion provokes very different reactions. As most significant socio-economic phenomena globalization has brought about both new threats and new chances. It seems that while talking about globalization everybody might be partially right but nobody is absolutely right. From the macro-economic point of view globalization is a positive paradigm, so its fans are right. Yet on the other hand, critics of globalization might be right as well, as they assess it from the micro-economic point of view. Thus, what is left is to look for a balance between over-globalization and under-globalization. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Flejterski S., Wstęp do syntezy globalnego kryzysu finansowego, [w:] Globalny kryzys finansowy i jego konsekwencje w opiniach ekonomistów polskich, red. J. Szambelańczyk, ZBP, Warszawa 2009.
  2. Flejterski S., Wahl P., Ekonomia globalna. Synteza, Difin, Warszawa 2003.
  3. Klein N., Doktryna szoku, MUZA SA, Warszawa 2008.
  4. Kołodko G.W., Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008.
  5. Korten D., Świat po kapitalizmie. Alternatywy dla globalizacji, Stowarzyszenie Obywatel, Łódź 2002.
  6. Stiglitz J.E., Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
  7. Sztompka P., Szok przyszłości. Dziesięć dylematów XXI wieku, "Wprost" 2003, nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
2081-9579
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu