BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowak Robert (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Wpływ prędkości filtracji na usuwanie manganu i żelaza z wody na wybranych złożach filtracyjnych
The Effect of Flow Rate on the Manganese and Iron Removal from Water on the Selected Filtration Beds
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2013, nr 2 (45), s. 160-168, tab., wykr.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Woda, Sieć wodociągowa, Uzdatnianie wody, Wyniki badań
Water, Water supply network, Water treatment, Research results
Uwagi
summ.
Abstrakt
Woda kierowana do sieci wodociągowej musi spełniać określone wymagania jakościowe. Z powodu wzrastającego jej deficytu do celów wodociągowych wykorzystuje się wody o coraz gorszych parametrach jakościowych. Szczególnie dużym problemem jest uzyskanie odpowiedniej jakości wody do picia na terenach wiejskich. Układy technologiczne niewielkich stacji uzdatniania nie zawsze prawidłowo zostały zaprojektowane, a trudnościom w uzyskaniu wymaganej jakości uzdatnionej wody sprzyjają: niewłaściwy stan techniczny urządzeń, brak specjalistycznej obsługi oraz niedostatek środków finansowych na konieczne inwestycje. Stąd w technologii uzdatniania wody poszukuje się bardziej wydajnych i jednocześnie ekonomicznych technik i materiałów(fragment tekstu)

In the paper the results of research on manganese and iron removal process are presented. The study was carried out on Laboratory-scale columns experiments fi lters with variable water fl ow rate: 5, 7.5, 10, 12, 15 and 18 m/h and four types of materials were studied. The results of the research allowed comparing and estimating the eff ect of various water fl ow rate for eff ectiveness of tested fi lter materials. Among activated fi ltrating masses G-1, Purolite MZ-10 and Bir showed satisfying eff ects. However, activated mass Defeman shows worsen eff ectiveness in manganese and iron removal with higher fi ltrating speed. Research result shows, that selecting particular fi lter bed and setting up the parameters of fi ltering process should be done basing on the qualitative and quantitive of treated water and preliminary research done in laboratory scale or semi-technical scale. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. R. Nowak, Issues of water management in polish communes, "Polish Journal of Environmental Studies" 2007 t. 16, nr 2A, cz. 3.
  2. R. Nowak, Wpływ składników uzdatnianej wody na skuteczność jej odmanganiania w obecności wybranych mas aktywnych, "Rocznik Ochrona Środowiska" 2013 t. 15.
  3. D. Barloková, J. Ilavský, Removal of Iron and Manganese from Water Using Filtration by Natural Materials, "Polish Journal of Environmental Studies" 2010 t. 19, nr 6, s. 1117-1122.
  4. J. Jeż-Walkowiak, Z. Dymaczewski, M. Sozański, Parametry technologiczne procesu filtracji pospiesznej wód podziemnych przez złoża oksydacyjne i chemicznie nieaktywne, "Inżynieria Ekologiczna" 2011 nr 26, s. 112-121.
  5. R. Nowak, Skuteczność uzdatniania wód podziemnych na przykładzie wybranych stacji uzdatniania, "Monografia Komitetu Inżynierii Środowiska PAN" 2005 t. 30.
  6. A.M. Anielak, R. Nowak, Purification of underground waters on chosen filter beds, 5th International Conference on Hydroscience & Engineering, Warsaw ICHE 2002.
  7. Ł. Weber, Diagnostyka SUW, cz. 1, Prędkość filtracji jako podstawowy parametr eksploatacyjny na SUW. Metody obliczania, wartości zalecane dla realizacji procesów uzdatniania wody, "Technologia Wody" 2012 nr 4(18).
  8. J. Maćkiewicz, A. Dziubek, Kierunki rozwoju technologii oczyszczania wód infiltracyjnych, "Ochrona Środowiska" 2003 nr 4, s. 19-22.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu