BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czarnecki Maciej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Critique of Organizational Life Cycle Models - Throwing the Baby Out with the Bathwater? : Part 1
Krytyka modeli opartych o cykl życia organizacji - dziecko wylane z kapielą? : część 1
Źródło
Przegląd Organizacji, 2014, nr 12, s. 39-45, tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Cykl życia organizacji, Modelowanie organizacyjne, Teoria organizacji
Organisational life cycle, Organizational modeling, Organisation theory
Uwagi
summ.
Abstrakt
Jednym z głównych nurtów literatury dotyczącej wzrostu i rozwoju organizacji jest nurt związany z badaniem ich cyklu życia. W ostatnich latach został on poddany istotnej krytyce. Zarzuca się m.in., że w modelach opartych o cykl życia organizacji (organizational life cycle - OLC) rozwój jest porównywany do rozwoju organizmów, jest liniowy, sekwencyjny, deterministyczny i bezwariantowy. Wskazuje się też, iż wiele modeli nie zostało poddanych walidacji w badaniach empirycznych oraz że są one niespójne ze sobą. Krytyka ta nie doprowadziła jednak do lepszych badań, modeli i teorii, doprowadziła raczej do zaprzestania badań w tym obszarze. Wydaje się także, iż była ona przesadzona. Celem opracowania jest analiza wybranych modeli opartych o cykl życia organizacji, ustosunkowanie się do krytycznych uwag formułowanych pod ich adresem. Autor przestudiował siedemnaście wybranych modeli OLC w kontekście stawianych im zarzutów. W niniejszym artykule przedstawił swoje wnioski w odniesieniu do wczesnych modeli, opublikowanych do wczesnych lat osiemdziesiątych XX w., w kolejnym zaś - przedstawi wnioski odnoszące się do modeli późniejszych. O ile zgadza się z wieloma krytycznymi argumentami w odniesieniu do niektórych, głównie wczesnych modeli, o tyle uważa, iż całkowite ich negowanie nosi znamiona przysłowiowego "wylewania dziecka z kąpielą". (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. ADIZES I., Organizational Passages-diagnosing and Treating Lifecycle Problems of Organizations, "Organizational Dynamics" 1979, Vol. 8, No. 1.
 2. ADIZES, I., Corporate Life Cycles. How and Why Corporations Grow and Die and What To Do About It. Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ 1989.
 3. ADIZES I., The 10 Stages of Corporate Life Cycles, http:// www.inc.com/magazine/19961001/1847.html, access as of 15.12.2014.
 4. APLIN J.C., COSIER R.A., Managing Creative and Maintenance Organization, "The Business Quarterly" 1980, Vol. 45, No. 1.
 5. CAMERON K.S., WHETTEN D., Models of the Organizational Life Cycle: Applications to Higher Education, "Review of Higher Education" 1983, Vol. 6, No. 4.
 6. CHURCHILL N.C., LEWIS V.L., The Five Stages of Small Business Growth, "Harvard Business Review" 1983, Vol. 61, No. 3.
 7. CZAKON W., Metodyka systematycznego przeglądu literatury, "Przegląd Organizacji" 2011, nr 3.
 8. DAVIDSSON P., ACHTENHAGEN L., LUCIA N.. Research on Small Firm Growth: A Review, European Institute of Small Business, 2005.
 9. DELMAR F., DAVIDSSON P., GARTNER W., Arriving at the High-growth Firm, "Journal of Business Venturing" 2003, Vol. 18, No. 2.
 10. GALBRAITH J., The Stages of Growth, "Journal of Business Strategy" 1982, Vol. 3, No. 1.
 11. [11 ] GLADWELL M., The Tipping Point: How Little Things Can Make a Big Difference, Little Brown, New York 2000.
 12. GREINER L.E., Evolution and Revolution as Organizations Grow, "Harvard Business Review", July-August 1972.
 13. GREINER L.E., Evolution and Revolution as Organizations Grow, "Harvard Business Review", May-June 1998.
 14. HANKS S.H., WATSON C.J., JANSEN E., CHANDLER G.N., Tightening the Life-cycle Construct: A Taxonomic Study of Growth Stage Configurations in High-technology Organizations, "Entrepreneurship Theory and Practice" 1994.
 15. KAZANJIAN R.K., DRAZIN R., An Empirical Test of a Stage of Growth Progression Model, "Management Science" 1989, Vol. 35, No. 12.
 16. LEITCH C., HILL F., NEERGAARD H., Entrepreneurial and Business Growth and the quest for a "comprehensive theory": tilting at windmills? "Entrepreneurship Theory and Practice" 2010, Vol. 34, No. 2.
 17. MILLER D., FRIESEN PH., Successful and Unsuccessful Phases of the Corporate Life Cycle, "Organization Studies" 1983, Vol. 4, No. 4.
 18. MILLER D., FRIESEN P.H., A Longitudinal Study of the Corporate Life Cycle, "Management Science" 1984, Vol. 30, No. 10.
 19. MITRA R" PINGALI V., Analysis of Growth Stages in Small Firms: A Case Study of Automobile Ancillaries in India, "Journal of Small Business Management" 1999, Vol. 37, No. 3.
 20. PHELPS R" ADAMS R" BESSANT J., Life Cycles of Growing Organizations: A Review with Implications for Knowledge and Learning, "International Journal of Management Reviews" 2007, Vol. 9, No. 1.
 21. QUINN R.E., CAMERON K" Organizational Life Cycles and Shifting Criteria of Effectiveness: Some Preliminary Evidence. "Management Science" 1983, Vol. 29, No. 1.
 22. SHIM S., EASTLICK M.A..LOTZ S.L., Examination of US Hispanic-owned, Small, Retail and Service Businesses in Organizatonal Life Cycle approach, "Journal of Retailing and Consumer Service" 2000, 7.1.
 23. STRAUSS G., Adolescence in Organization Growth: Problems, Pains, Possibilities, "Organizational Dynamics" 1974, Vol. 2, No. 4.
 24. STEINMETZ L., Critical stages of small business growth: when they occur and how to survive them, "Business Horizons" 1969, Vol. 12, No. 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu