BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Znaniecka Krystyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Szewieczek Daniel (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Ogrodnik Helena (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Finansowe implikacje decyzji ubezpieczeniowych gospodarstw domowych
The Financial Implications of the Insurance' Decisions of Households
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 198, cz. 2, s. 260-274, rys., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse - problemy - decyzje 2014. Cz. 2
Słowa kluczowe
Budżet gospodarstwa domowego, Gospodarstwa domowe, Podejmowanie decyzji finansowych, Ubezpieczenia majątkowe, Ubezpieczenia osobowe, Świadomość ubezpieczeniowa
Budgets of households, Households, Decision making of finance, Property insurance, Personal lines insurance, Insurance awareness
Uwagi
summ.
Abstrakt
Gospodarstwa domowe stanowią podstawową grupę jednostek gospodarujących. Prowadzą one gospodarkę finansową, gromadzą i wydatkują środki pieniężne, a posiadane nadwyżki lokują. Gospodarstwa mogą również zaciągać zobowiązania w formie kredytów, pożyczek itp., aby gromadzić niezbędne fundusze. Gospodarstwa domowe w swoich działaniach kierują się kryteriami obiektywnymi, podejmując racjonalne decyzje, a także czynnikami subiektywnymi, wśród których dominują emocje, skłonność do ryzyka oraz przyzwyczajenia i motywacje. Występuje ścisłe powiązanie pomiędzy finansowymi działaniami gospodarstw domowych a warunkami otoczenia, w których podmioty te prowadzą działalność. Szczególne miejsce w otoczeniu zajmują instytucje ubezpieczeniowe. Podmioty ubezpieczeniowe pobierają od gospodarstw środki pieniężne w postaci składek w zamian za ochronę ubezpieczeniową. Składki te tworzą fundusze, które stanowią źródło późniejszych wypłat odszkodowań bądź świadczeń na rzecz gospodarstw domowych, uwarunkowanych wystąpieniem wypadku ubezpieczeniowego. Celem artykułu jest wskazanie powiązań pomiędzy finansowymi i pozafinansowymi uwarunkowaniami podejmowania decyzji o wykorzystaniu bądź rezygnacji z użycia ubezpieczeniowych narzędzi ochrony dóbr majątkowych oraz osobistych członków gospodarstw domowych. Rozważania teoretyczne zostaną zweryfikowane empirycznie na podstawie wyników badań ankietowych. (fragment tekstu)

Households which are the essential participants in the economic system, are also an important part of the real economy. Specific location and scale of the impact of households on the financial system supports the validity of a detailed analysis of the factors and determinants of household attitudes to risk and to insurance for both property and personal insurance. Decisions taken by the households in the area of insurance are often the result of risk-taking by members of the household, which is a non-economic conditionality, but deeper analysis shows that the dominant factor is the value of the income of the household members and the potential value of the losses that may arise both in estate property and personal goods of household members. Empirical studies conducted on a representative sample of households in the Silesia province indicated that often are concluded personal insurance, although the risk identification made by households is focused more on estate property. This means that the insurance protection of property household goods, despite the identification of risk is not sufficiently realized. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Baranoff E.: Risk Management and Insurance. John Wiley & Sons, Hoboken 2004.
  2. Chapman R.J.: Simple tools and techniques for enterprise risk management. John Wiley & Sons, Hoboken 2006.
  3. Finanse osobiste. Zachowania - produkty - strategie. Red. E. Bogacka-Kisiel. WN PWN, Warszawa 2012.
  4. Marody M.: Sens teoretyczny a sens empiryczny pojęcia postawy. Analiza metodologiczna zasad doboru wskaźników w badaniach nad postawami. PWN, Warszawa 1976.
  5. Neale B., McElroy T.: Business Finance. A Value Based Approach. Prentice Hall/Pearson Education, London 2004.
  6. Rowe W.A.: An Anatomy of Risk. R.E. Krieger Publishing Company, New York 1977.
  7. Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego. Red. T. Szumlicz. Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2010.
  8. Szumlicz T.: Ubezpieczenie społeczne: teoria dla praktyki. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2005.
  9. Williams Jr. C.A., Heins R.M.: Risk Management and Insurance. McGraw-Hill, New York 1989.
  10. Zarządzanie ryzykiem. Red. K. Jajuga. WN PWN, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu