BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trojanowski Tomasz (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
Tytuł
Sustainability marketing mix przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym
Sustainability Marketing Mix of Companies in the International Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2015, nr 1, s. 141-147, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Zrównoważony marketing, Marketing-mix, Rynki międzynarodowe, Przedsiębiorstwo, Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym
Sustainable marketing, Marketing-mix, International market, Enterprises, Company on the international market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono koncepcję zrównoważonego marketingu mix (sustainability marketing mix) przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym. Przybliżono pojęcie zrównoważonego marketingu w odniesieniu do rynków zagranicznych. Przedstawiono i krótko scharakteryzowano instrumenty zrównoważonego marketingu mix. W końcowej części artykułu wskazano na potrzebę realizacji działań marketingowych w aspekcie zrównoważonym. Obszarem zainteresowania autora jest analiza elementów marketingu mix w aspekcie zrównoważonym wykorzystywanych w zagranicznej działalności marketingowej przedsiębiorstw. W pracy dokonano analizy stanu wiedzy z zakresu podjętego tematu. Artykuł ma teoretyczny charakter i powstał w oparciu o studia literaturowe z zakresu podjętej tematyki opracowania. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the concept of sustainable marketing mix (sustainability marketing mix) enterprises in the international market. The concept of sustainable marketing in relation to foreign markets has been brought closer. Presented and briefly characterized instruments for sustainable marketing mix. In the final part the need to implement marketing activities in terms of sustainability has been pointed out. The area of interest of the author is corporate marketing activities carried out in the international market in terms of sustainability. The paper presents an analysis of the state of knowledge on the undertaken subject. The article is theoretical in nature and is based on literature studies in the field of development of the undertaken subject. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong G., Kotler P., Marketing. Wprowadzenie, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 2. Belz F., Marketing in the 21st Century, "Business Strategy and the Environment" 2006, 15 (3).
 3. Emery B., Sustainable marketing, Pearson, Edinburgh, 2012.
 4. Gwiazda A., Wprowadzenie do marketingu międzynarodowego, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 1998.
 5. Kotler P., Marketing, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2005.
 6. Martin D., Schouten J., Sustainable marketing, Prentice Hall, New Jersey 2012.
 7. Pabian A., Zrównoważony marketing nowym wyzwaniem dla personelu kierowniczego polskich przedsiębiorstw, [w:] Zarządzanie działalnością marketingową w skali krajowej, międzynarodowej i globalnej, red. A. Pabian, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2011.
 8. Pabian A., Zrównoważony marketing na rynku przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", nr 226, Poznań 2012.
 9. Stonehouse G., Hamill J., Campbell D., Purdie T., Globalizacja, strategia i zarządzanie, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 2001.
 10. Sztucki T., Marketing w pytaniach, odpowiedziach, Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 1998.
 11. Trojanowski T., Zrównoważona komunikacja marketingowa, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2013, nr 10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-8658
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu