BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gurgul Gabriela (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Problemy sektora bankowego powstałe w wyniku oddziaływania światowego kryzysu gospodarczego w latach 2007-2009
Die Probleme des Bankgewerbes entstanden in dem Ergebnis des Einflusses der Weltwirtschaftskrise in den Jähren 2007-2009
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka, 2010, nr 2, s. 85-91, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Sektor bankowy, Płynność finansowa, Bankowość
Financial crisis, Banking sector, Financial liquidity, Banking
Uwagi
Zsfg., summ.
Abstrakt
Światowy kryzys gospodarczy w latach 2007-2009 znacząco wpłynął na sytuację sektora bankowego, co przejawiło się zachwianiem płynności finansowej (w aspekcie jej równowagi) oraz brakiem zaufania w relacjach między bankami i klientami. Kryzys zaufania do instytucji finansowych na międzynarodowym rynku szczególnie był dotkliwy dla banków. Zdestabilizowaniu uległo ich normalne funkcjonowanie, pojawiło się wiele problemów utrudniających im prawidłowe i stabilne działanie na rynku finansowym. Celem artykułu jest przedstawienie wybranych problemów, z jakimi ma do czynienia sektor bankowy w warunkach turbulencji na rynku finansowym oraz ukazanie, jak światowy kryzys gospodarczy wpłynął na zmianę przychodów finansowych w polskim sektorze bankowym. (fragment tekstu)

Der Artikel u. d. T. "Die Probleme des Bankgewerbes entstanden in dem Ergebnis des Einflusses der Weltwirtschaftskrise in den Jahren 20072009" spricht über die Problematik der ausgewählten Probleme dem Bankgewerbe in den Veranlagungen der Turbulenz auf einem Finanzmarkt. Er stellt dar, wie radikal verändert sich die Kreditpolitik der Banken in der Zeit des Wirtschaftsknickes und zeigt er die Problematik der Liquidität und die Finanzstabilität. Überdies stellt dieser Artikel dar, wie hat die Weltwirtschaftskrise der Einfluß auf die Veränderung der Finanzeinnahmen in dem polnischen Bankgewerbe gehabt. (Zusammenfassung)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Anam R., Kryzys kredytowy a polskie banki w 2009, http://www.finanse.egospodarka.pl/ 37466,Kryzys-kredytowy-a-polskie-banki-w-2009,3,48,1.html, 9.09.2009.
  2. Gurgul G., Problemy banków komercyjnych w procesie absorpcji pomocy unijnej, [w:] Problemy gospodarki regionalnej i lokalnej w regionie świętokrzyskim, red. K. Grysa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej im. B. Markowskiego, Kielce 2009.
  3. Gwałtowny spadek zysków banków, http://serwisy.forsal.pl/artykuly/319646,gwaltowny_spadek_ zyskow_bankow.html, 21.05.2009.
  4. Jajuga K., Pomiar stabilności i zarządzanie ryzykiem systemu bankowego - lekcje z kryzysu, [w:] Globalny kryzys finansowy i jego konsekwencje w opiniach ekonomistów polskich, red. J. Szambelańczyk, Związek Banków Polskich, Warszawa 2009.
  5. Rynki finansowe w warunkach kryzysu, red. M. Kalinowski, CeDeWu, Warszawa 2009.
  6. Sytuacja na rynku kredytowym, NBP, Warszawa 2009.
  7. http://pl.wikipedia.org, 8.09.2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
2081-9579
Język
pol, ger
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu