BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lipianin-Zontek Ewa (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej), Zontek Zbigniew (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Tytuł
Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju usług informatycznych w branży turystycznej
The Economic Indications of Computer Services Development in Tourist Trade
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka, 2010, nr 2, s. 93-102, tab., rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Turystyka, Usługi, Informatyka
Tourism, Services, Information science
Uwagi
summ..
Abstrakt
Jak wskazują badania i analizy aktualnych tendencji zachodzących w gospodarce światowej, warunkiem szeroko rozumianego rozwoju jest powszechny, stały, a zarazem szybki dostęp do informacji. Ten, kto ją ma, jest w stanie uzyskać największe korzyści, w tym również tak istotną przewagę konkurencyjną na rynku. Szybki postęp w dziedzinie nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych, jaki obserwuje się w ostatnich latach, objął swoim zasięgiem rynek usług turystycznych. Turystyka jest gałęzią gospodarki, w której wykorzystywanie - w szeroko pojętym procesie informacji - instrumentów nowoczesnych technologii, a zwłaszcza technologii informatycznych, jest priorytetem. Informacja oraz wykorzystanie technologii informacyjnej stanowią dziś podstawę działalności branży turystycznej. Internet stał się łatwo dostępnym i najpowszechniejszym źródłem informacji turystycznej dla turystów. (fragment tekstu)

In the article there were shown the economic indications of computer services development in tourist trade. It was defined, that information in tourism has key part, therefore it is so important to indicate on its source, characteristic and the forms of sharing. Tourist information should create a tourist information system, which should be co-developed by all subjects of tourist market. There were also shown the methods of the computer services system adaptation in tourism and there were executed the analysis of main activities, taken by tourists, seeking tourist information in Internet in Poland. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Buhalis D., Technologie informatyczne i telekomunikacyjne w turystyce, [w:] Zarządzanie turystyką, red. L. Pender, R. Sharpley, PWE, Warszawa 2008.
 2. Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Wódkowski A., E-usługi a społeczeństwo informacyjne, Difin, Warszawa 2009.
 3. Kaznowski D., Nowy marketing, VFP Communications, Warszawa 2008.
 4. Kruczek Z., Walas B., Promocja i informacja turystyczna, PROKSENIA, Kraków 2004.
 5. Kwaśniewski A., Kramarz M., Zalewski P., Nagadowska J., Raport Google "Produkty i usługi turystyczne w Internecie", www.google.pl/intl/pl/adwords/resources/turystyka_2008.pdf, 30.05.2009.
 6. Lebuda M., Rusiecki P., Zastosowanie systemów rezerwacyjnych w małych i średnich przedsiębiorstwach sektora turystycznego na przykładzie Galileo GDS, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2007.
 7. Mańkowski T., Pawlicz A., Wykorzystane nowoczesnych technik informatycznych w obsłudze ruchu turystycznego, [w:] Obsługa ruchu turystycznego, red. B. Meyer, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 8. Mika M., Pitrus E., Źródła informacji turystycznej, [w:] Turystyka, red. W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 9. Nalazek M., Moskała J., Błaszczuk W., Łopaciński K., Sikora K., Internet w turystyce i hotelarstwie - informatyka w hotelarstwie, Wydawnictwo Polskie Zrzeszenie Hoteli, Warszawa 2004.
 10. Palusiński R., Informacja turystyczna, [w:] Turystyka, red. W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 11. Szostak D., Wewnętrzne systemy rezerwacji komputerowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem hotelarskim, [w:] Ekonomiczne problemy turystyki, red. A. Panusiuk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
 12. www.hotel-online.com, 2.08.2009.
 13. www.pot.gov.pl, 2.08.2009.
 14. Ziółkowski R., Informacja w turystyce, [w:] Obsługa ruchu turystycznego, red. B. Mayer, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
2081-9579
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu