BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niemczyk Hanna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Buliński Jerzy (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Wpływ ścieżek przejazdowych na plon roślin uprawnych
Tramline effect on yield of crops
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2012, R. 16, nr 2 (136), s. 277-286, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Warzywa, Zboża, Przemysł maszyn rolniczych, Gleboznawstwo
Vegetables, Corn, Agricultural machinery industry, Soil science
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono wyniki badań polowych nad wpływem sposobu wykonywania przejazdów po polu na plonowanie buraka, ziemniaka, rzepaku i pszenżyta ozimego. Badanie prowadzono na trzech obiektach: I - bez przejazdów (łan), II - z przejazdami wykonywanymi sposobem tradycyjnym (tj. po łanie roślin w pszenżycie, w rzepaku lub między rzędami roślin, przy standardowej rozstawie rzędów w okopowych), III - z przejazdami wykonywanymi po ścieżkach przejazdowych. Przejazdy maszyn rolniczych wykonane sposobem tradycyjnym spowodowały spadek plonu roślin w stosunku do łanu. Natomiast na poletkach usytuowanych między ścieżkami przejazdowymi plon był wyższy niż na pozostałych obiektach. Było to spowodowane wyższym plonowaniem roślin w rzędach sąsiadujących ze ścieżkami. Efekt brzegowy wynosił 10% dla ziemniaka, 45% dla buraka, 61% dla rzepaku i 88% dla pszenżyta ozimego. Wyższe plonowanie roślin rzędów brzegowych, przy stosowaniu dużej rozstawy ścieżek w łanie, zapewnia znaczną (rzepak, ziemniak) albo całkowitą (burak, pszenżyto) rekompensatę utraconego plonu, wynikającego z założenia ścieżek.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the results of field research on the effects of the method of running over the field on the yield of sugar beet, potatoes, rape and triticale. The research were carried out in three facilities: I - without runs (field), II - with conventional runs (i.e. on the field of plants in triticale, rape or between the rows of plants, at a standard spacing of rows for root crops), III - with runs carried out on tramlines. The runs of agricultural machines carried out with a conventional method caused decrease of the yield of plants in comparison to a field. While the plots situated between the tramlines showed a higher yield than the yield in the remaining facilities. It resulted from a higher yield of plants in rows near tramlines. The land effect was 10% for a potato, 45% for the sugar beet, 61% for rape and 88% for winter triticale. Higher yield of plants side rows at the use of wider spacing in the field ensures a considerable (rape, potato) or total (sugar beet, triticale) compensation of the lost yield resulting from setting tramlines.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Austin B., Blackwell D. (1980): Edge and neighbor effects in cereal yield trials. J. Agric Sci. Camb. 94, 731-734.
 2. Braun H. (1978): Tramlines in corn. International Pest Control, 5, 16-18.
 3. Braun H., Schöne J. (1973): Intensiver Getreidebau mit Fahrgassen. DLG-Mitt. 33: 936-938.
 4. Buliński J., Niemczyk H. (2004): Changes in soil physical properties in a three-year experiment on sugar beet cultivation. Ann. Warsaw Agricult. Univ. - SGGW, Agricult., 45, 3-9.
 5. Buliński J., Niemczyk H. (2009): Changes in some physical properties of soil during vegetation period of winter rape. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW Agriculture (Agricultural and Forest Engineering), 53, 5-11.
 6. Byszewski W., Haman J. (1977): Gleba-maszyna-roślina. PWN, 87-100.
 7. Domsch H. (1993): Dauerhafte Fahrspurbereichte? Neue Landwirtschaft, 2, 72-74.
 8. Gärtig W, Böning H., Peitz B. (1980): Fahrspuren in Getreide zur Qualitätssicherung bei der Applikation von Agrochemikalien. Feldwirtschaft, 4, 179-182.
 9. Heege H. J. (1979): Getreidebestellung aktuell. DLG-Verlag, 126-130.
 10. Helmke F., Peters R., Koch H.-J. (1994): Fahrgassen in Kartoffeln. Kartoffelbau, 45 (9), 375-378.
 11. Hadjichristodoulou A. (1983): Edge effects on yield, yield components and other traits in mechanized durum wheat and barley trials. J. Agric. Sci., Camb., 101, 383-387.
 12. Hadjichristodoulou A. (1993): Edge effects on yield, yield components and other physiological characteristics in cereals and oilseed crops. J.agric. Sci., Camb., 120, 7-12.
 13. Kozicz J. (1996): Ugniatanie gleby mechanizmami jezdnymi agregatów przy uprawie roślin zbożowych i okopowych. Postępy Nauk Roln., 4, 51-63.
 14. Niemczyk H. (1996): Wpływ ścieżek przejazdowych na plonowanie zbóż. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 439, 237-246.
 15. Ptaszyński S. (1984): Wytyczanie ścieżek przejazdowych w uprawie zbóż. Mechanizacja Rolnictwa, 11, 10-13.
 16. Wolf H. (2000): Gassen statt Spuren. DLZ - Agrarmagazin, 51 (2), 46-50.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu