BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gurgul Gabriela (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Probleme der Banken während des Absorptionsprozesses der EU-Mittel für den Zeitraum 2007-2013
Problemy banków w procesie absorpcji środków unijnych na lata 2007-2013
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka, 2011, nr 3, s. 21-31, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Bankowość, Środki unijne
Banking, EU funds union
Uwagi
Zsfg.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie problemów banków komercyjnych w procesie absorpcji funduszy unijnych, albowiem banki nie tylko czerpią korzyści, ale są również podstawowym ogniwem w finansowaniu przedsiębiorstw, których większość bez pomocy banku nie byłaby w stanie sama uzyskać środków unijnych. Środowisko bankowe oczekuje od państwa intensyfikacji prac rządowych i parlamentarnych dotyczących pilnego wyłączenia paralizatorów administracyjnych w dostępie do kredytu, uruchomienia nowych instrumentów finansowych, rozwoju systemu pożyczkowo-gwarancyjnego. Banki chcą uczestniczyć w obsłudze projektów unijnych i już wielokrotnie wysuwały propozycje zmian usprawniających system absorpcji środków unijnych pod kątem zwiększenia dostępności do kredytu. Banki są przede wszystkim źródłem finansowania projektów strukturalnych (w postaci kredytów pomostowych oraz inwestycyjnych), ale pełnią również funkcję informacyjno-edukacyjną oraz doradczą dla podmiotów zainteresowanych pozyskaniem funduszy strukturalnych. (fragment tekstu)

Schlüsselwörter: Absorption, Banken, EU-Strukturfonds, Probleme des Bankwesens Słowa kluczowe: absorpcja, banki, fundusze strukturalne, problemy sektora bankowego In den Bedingungen des dezentralisierten Modells der Gestaltung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung des Landes, angesichts der Entwicklungsherausforderungen, die im Zusammenhang mit der Systemtransformation auftauchten, gewann die Unterstützung der Unternehmertumsentwicklung besonders an Bedeutung, in der Banken einbezogen wurden, weil sie eine Rolle der aktiven Teilnehmer der strukturellen Veränderungen spielen und ein wesentliches Glied in dem Absorptionsprozess der EU-Mitteln in Polen sind, was von dem Erfolg des Programms "SME Finance Facility" bestätigt wurde, das das Erreichen der EU-Ziele in dem Bereich der Förderung der Entwicklung MSP betraf. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bankowość detaliczna - potrzeby, szanse i zagrożenia, Hrsg. G. Rytelewska, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
  2. Dziczek I., Grzebieluch A., Ryzyko związane z absorpcją środków unijnych z funduszy inwestycyjnych, in: Materialien der V. Nationalen Wissenschaftlichen Konferenz - "Region 2004 - Inwestycje regionalne, a fundusze strukturalne Unii Europejskiej", Hrsg. S. Flejterski, F. Losurdo, D. Zarzycki, SPARTA, Szczecin 2008.
  3. Wiecka H., Bariery, koszty, ryzyko, "Gazeta Bankowa" Nr. 2/1054/datiert 12te. Januar 2009.
  4. www.bankier.pl/wiadomosc/Bariery-koszty-ryzyko, 27.04.2009.
  5. http://gielda.wp.pl/, 27.04.2009.
  6. www.zbp.pl, 19.02.2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
2081-9579
Język
ger, pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu