BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Duda Jan Tadeusz (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Szydło Stanisław (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Zastosowanie modeli regresyjnych w prognozowaniu wskaźników makroekonomicznych
Application of Regression Models to Forecasting of Macroeconomic Indicators
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka, 2011, nr 3, s. 53-74, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Regresja liniowa, Korelacja, Dynamika gospodarki, Czynniki egzogeniczne
Linear regression, Correlation, Economy dynamics, Exogenous factors
Uwagi
summ..
Abstrakt
Prognozowanie parametrów makroekonomicznych służy potrzebom przewidywania przyszłych zdarzeń i odbywa się w powiązanych ze sobą etapach, w których założenia i hipotezy są konkretyzowane oraz weryfikowane za pomocą odpowiednich narzędzi o charakterze opisowym lub matematycznym. Rządom, a przede wszystkim bankom centralnym, do podejmowania decyzji służą modele o podstawach teoretycznych, które jednak łączą te podstawy z informacjami zawartymi w danych opisujących modelowaną rzeczywistość. Przyczyną takiego podejścia jest charakter prognoz sporządzanych w bankach centralnych, opóźnienia w procesie transmisji polityki pieniężnej oraz silne wzajemne związki między prognozowaniem i analizą scenariuszy w procesie przygotowywania decyzji z zakresu polityki gospodarczej. (fragment tekstu)

Formal foundations of application of regression analysis to forecasting macroeconomic indices were presented. Emphasis was put on sources of modeling error, especially the correct choice of exogenous variables, effects of small samples number of non-stationary time series and of their dynamics. Two methods for input selection were proposed: Karhunen-Loeve transformation and statistical significance tests, as well as three approaches to eliminating the series non-stationarity, i.e. detrending by linear trends, single-sample series increments and increments in the forecast horizon. The effectiveness of the proposed method was shown based on a forecast of three indices: GDP, investments and interest rates for the polish economy based on nominal quarterly data from GUS and NBP from 1995 to 2008. An effort was made to construct multi-factor predictors by employing tens of exogenous indices characterizing the financial and real spheres of polish economy. Acceptable forecasting results for 2008 are shown. They May be found satisfactory, also when confronted with alternative research by other authors. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Augustynek A., Duda J.T., Analiza korelacyjna notowań KGHM z indeksami Giełdy Warszawskiej i wiodących giełd światowych, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej, cz. 2, Ekonomia, informatyka i metody numeryczne. Zagadnienia techniczno- ekonomiczne, red. M. Czyż, Z. Cięciwa, AGH UWND, Kraków 2004.
  2. Augustynek A., Duda-Kękuś A., Evaluation of Periodic Cycles in World Economy Indices by Fourier Spectra Analysis. Information Systems and Computational Methods in Management, AGH-UST University Press, Kraków 2005.
  3. Duda J.T., Augustynek A., O możliwościach ulepszenia krótkoterminowych prognoz wskaźników giełdowych, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej, cz. 2, Ekonomia, informatyka i metody numeryczne. Zagadnienia techniczno-ekonomiczne, red. M. Czyż, Z. Cięciwa, AGH UWND, Kraków 2004.
  4. Duda J.T., Augustynek A., A Study of Cross-correlation Non- stationarity of World Economy Indices and Energy Prices, [w:] Systemy informatyczne i metody obliczeniowe w zarządzaniu, red. J.T. Duda, UWND AGH, Kraków 2005.
  5. Duda J.T., Augustynek A., Duda-Kękuś A., Formalne oceny efektywności średniookresowego prognozowania matematycznego cen miedzi na LME, materiały konferencyjne Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Kraków 2006.
  6. Mańczak K., Nahorski Z.T., Komputerowa identyfikacja obiektów dynamicznych, PWN, Warszawa 1983.
  7. Milo W., Łapińska-Sobczak N., Stabilność rynków finansowych a wzrost gospodarczy, WUŁ, Łódź 2002.
  8. Jolliffe I.T., Principal Component Analysis, Springer 2002.
  9. Szydło S., An Attempt of Identification of Market Factors Influencing the Basic Macroeconomic Variables, Information Technologies In Ekonomics And Innovative Management, AGH University Of Science And Technology Press, Cracow 2007.
  10. Szydło S., Modelowanie związków między wielkościami realnymi a pieniężnymi na przykładzie Polski, UWND, AGH, Kraków 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
2081-9579
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu