BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szołtysek Jacek
Tytuł
Logistyka w gospodarce opartej na wiedzy - Quo vadis, Logistyko?
Logistics in a Knowledge-Based Economy, or the Quo Vadis of Logistics
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2009, nr 11, s. 21-34, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Logistyka w gospodarce opartej na wiedzy
Słowa kluczowe
Logistyka, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Przewaga konkurencyjna
Logistics, Knowledge-based economy, Competitive advantage
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł poświęcono rozważaniom na temat granic logistyki, która początkowo miała zastosowania w działaniach militarnych, a współcześnie stosowana jest również w biznesie. Ewolucja logistyki zdaje się zdążać w nieznanym kierunku. Istnieją koncepcje, w myśl których logistyka ma już zdefiniowany obszar zastosowań. Zdaniem autora ten obszar ciągle jeszcze się rozwija, a logistyka ma jeszcze wiele potencjalnych możliwości nowego zastosowania. Stąd granice logistyki wytyczone współcześnie znacznie się rozszerzają. (abstrakt oryginalny)

The paper aims to examine and consider the boundaries of logistics. The evolution of logistics, which originated in the military but has come to be now widely applied in business, seems to be heading in an unknown direction. There are conceptions that show logistics as having a firmly defined area of application. In the author's opinion, this area continues to grow, as there are a number of other potential applications. Therefore, the boundaries of logistics as they appear to be at the moment are not finite and are visibly expanding. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Beier F.J., Rutkowski K., Logistyka, SGH, Warszawa 1993.
 2. Chaberek M., Makro- i mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego, Wydawnictwo Uniwersytet Gdańskiego, Gdańsk 2005.
 3. Gross S.F., Inteligencja stosunków międzyludzkich, Placet, Warszawa 1999.
 4. Hitt M.A., Keats B. W., DeMarie S.M., Navigating in the New Competitive Landscape, Building Strategic Flexibility and Competitive Advantage in the 21st Century, The Academy of Management Executive 1998, vol. 12.
 5. Kisielnicki J., Problemy etyczne w organizacjach wirtualnych? [online], www2.wz.uw.edu.pl/ksiz/download/Wirtualna-Etyka2005.pdf, dostęp: 02.08 2009.
 6. Kołodziejczyk P., Szołtysek J., Epistemologia logistyki społecznej, "Przegląd Organizacji" 2009, nr 4.
 7. Lichtarski J., O endogenicznych barierach rozwoju nauk o zarządzaniu, w: Dynamika zarządzania zmianami. Paradygmaty - metody - zastosowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007.
 8. Logistyka w tworzeniu przewagi konkurencyjnej firm, red. M. Ciesielski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.
 9. Morawski W., Czy "rynek jest dla demokracji tym, czym ziarenko piasku dla ukształtowania się perty ostrygi"?, "Master of Business Administration" 2008, nr 1.
 10. Morawski M., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie - od koncepcji do implementacji, w: Zarządzanie wiedzą i informacja w społeczeństwie sieciowym, red. M. Morawski, WWSZiP, Wałbrzych 2003.
 11. Murawska M., Strategiczne znaczenie wiedzy w procesie kształtowania wartości rynkowej przedsiębiorstwa, w: Stan i perspektywy rozwoju teorii i praktyki zarządzania na progu XXI wieku, red. R. Krupski, J. Lichtarski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 12. Perechuda K., Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 13. Science Valued! NWO Strategy 2007-2010, Netherlands Organization for Scientific Research, s. 68 [online], http,//www.nwo.nl], dostęp: 20.01.2009.
 14. Slavinska I., Part of Logistics in Municipalities Work Improvement, "Social Research (Socíaliniai tyrímai)" 2006, nr 8.
 15. Słownik języka polskiego, PWE, Warszawa, 1987.
 16. Tanimoto T., Butsuryu-Logistics no riron to jittai (Theory and Practice of Physical Distribution and Logistics), Hakutoshobo 2000, za: M. Baudin, L. Logistics, The Nuts and Bolts of Delivering Materials and Goods, Productivity Press, New York 2005, s. 17, (wersja elektroniczna: Google Books, http://books.google.pl/books?id=nLyuEYC8r WIC, dostęp: 10.01.2009).
 17. Toffler A., Szok przyszłości, PIW, Warszawa 1970.
 18. Witkowski J., Logistyka firm japońskich, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-9605
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu