BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Operacz Anna (Politechnika Świętokrzyska)
Tytuł
Wyznaczenie wartości przepływu nienaruszalnego w inwestycjach związanych z wodami powierzchniowymi według metody Kostrzewy
Estimating the Value of Inviolable flow in Surface Water Investments According to Kostrzewa Method
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2015, nr 1 (52), s. 100-109, rys., bibliogr. 6 poz.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Inwestycje, Zarządzanie zasobami wodnymi, Zasoby wód powierzchniowych
Investment, Management of water resources, Surface water resources
Uwagi
summ.
Abstrakt
Pojęcie przepływu nienaruszalnego funkcjonuje od wielu lat w gospodarce wodnej. Aktualnie brak jest jednoznacznej metodyki wyznaczania jego wielkości, regulowanej prawem krajowym oraz wspólnotowym. W świadomości powszechnej przepływ nienaruszalny oznacza intuicyjnie taką ilość wody, którą bezwzględnie należy pozostawić w cieku, aby nie naruszyć równowagi środowiska. Obowiązek wyznaczenia jego wartości narzucony jest prawem krajowym w postępowaniach zmierzających do wydania pozwoleń wodnoprawnych w zakresie korzystania z wód powierzchniowych. Tym samym jest to ilość wody, która zwykle nie może zostać wykorzystana w planowanym przedsięwzięciu, co bezpośrednio wpływa na ekonomiczność inwestycji.(fragment tekstu)

The most popular estimation method to determine a value of inviolable fl ow in Poland is the method of Halina Kostrzewa. The obligation to determine its value is imposed by national law within water-legal investment procedures in the fi eld of surface water management (surface water use). The inviolable fl ow refers to the minimum water in a river which sustains the optimum environmental conditions. However, it is the amount of water that cannot be used in the investment planned, which directly aff ects its economic effi ciency. A lot of misstatements in estimating the value of inviolable fl ow results from insuffi cient knowledge on hydrology and the methodological assumptions. This article shows the most common ones. Additionally the comparison has been made between lowland rivers and a large catchment and mountain rivers with a small catchment. The proposal for the method modifi cation has been suggested.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Grela J., Stochliński T., O metodach wyznaczenia wielkości przepływu nienaruszalnego, "Aura" 2005 nr 6
  2. Kostrzewa H., Weryfikacja kryteriów i wielkości przepływu nienaruszalnego dla rzek Polski, Warszawa 2005
  3. Michalczewski J. i in. (red.), Przepływy charakterystyczne rzek polskich w latach 1951-1970, Warszawa 1980
  4. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (M.P. nr 40, poz. 451).
  5. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. nr 115 poz. 1229, z późn. zm.)
  6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62 poz. 627 z późn. zm.)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu