BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuczuk Anna (Politechnika Opolska; Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie)
Tytuł
Cost- and Energy-Related Determinants for Conventional and Organic Cultivation of Winter Wheat
Kosztowe i energetyczne uwarunkowania uprawy konwencjonalnej i ekologicznej pszenicy ozimej
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2015, nr 1 (52), s. 110-123, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Rolnictwo ekologiczne, Kosztochłoność
Agriculture, Ecological agriculture, Cost absorptivity
Uwagi
streszcz.
Kraj/Region
Województwo opolskie
Opolskie Voivodship
Abstrakt
Różnice w nakładach i kosztach oraz energochłonności produkcji rolnej w systemach ekologicznym i konwencjonalnym są zasadnicze. W artykule dokonano analizy i porównania kosztochłonności i energochłonności obu systemów na przykładzie uprawy pszenicy ozimej. Wśród różnic pomiędzy oboma typami upraw zauważa się średnio wyższe koszty całkowite produkcji, przychody, a także wyższą efektywność ekonomiczną w produkcji konwencjonalnej. Na wyniku tym zaważył zwłaszcza duży udział kosztów materiałów produkcyjnych. Także w tej grupie gospodarstw średnia energochłonność produkcji była znacznie wyższa. W gospodarstwach ekologicznych obserwuje się niższe plonowanie związane głównie z ekstensywną jakością produkcji, w kompleksowej ocenie obu systemów produkcji należy jednak brać pod uwagę także jakość wytworzonej żywności ekologicznej oraz jej znaczenie dla jakości środowiska przyrodniczo-rolniczego.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to compare accumulated cost and energy intensity of winter wheat production in selected conventional and organic farms located in Opolskie Voivodeship.(fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dobek T.K., Ocena efektywności ekonomicznej i energetycznej produkcji pszenicy ozimej i rzepaku ozimego wykorzystanych do produkcji biopaliw, "Inżynieria Rolnicza" 2007 nr 6(94)
 2. Kuczuk A., Porównanie energochłonności skumulowanej produkcji pszenicy ozimej w uprawie ekologicznej i konwencjonalnej, "Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering" 2013 t. 58(4)
 3. Kurek J., Badania nakładów materiałowo-energetycznych w gospodarstwach rodzinnych, "Problemy Inżynierii Rolniczej" 2011 nr 2
 4. Marks M., Makowski P., Ocena efektywności energetycznej dwupolowych członów zmianowania ugór - pszenica ozima, "Acta Scientarium Polonarium, Agricultura" 2007 nr 6(4)
 5. Pruszek P. (red.), Poradnik PROW. Przepisy ochrony środowiska, normatywy i wskaźniki funkcjonujące w produkcji rolniczej, Brwinów 2006
 6. Sawa J., Huyghebaert B., Burny Ph., Nakłady energetyczno-materiałowe w aspekcie zrównoważonej produkcji rolniczej, "Inżynieria Rolnicza" 2006 nr 13
 7. Sławiński K., Analiza energochłonności produkcji żyta ozimego w gospodarstwach ekologicznych, "Inżynieria Rolnicza" 2011 nr 4(129)
 8. Sławiński K., Porównanie energochłonności uprawy wybranych gatunków roślin towarowych gospodarstwie ekologicznym i konwencjonalnym, "Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering" 2010 t. 55(4)
 9. Szwejkowska B., Bielski S., Ocena energetyczna produkcji nasion soczewicy jadalnej (Lensculinaris Medic.), "Annales Universitatis Marie Curie-Sklodowska Lublin-Polonia" 2012 vol. LXVII(3), Sectio E
 10. Ucinek M., Koszty podstawowych działalności produkcji roślinnej i zwierzęcej. Kalkulacja dla użytku słuzbowego, Łosiów, 2011, 2012
 11. Wójcicki Z., Efektywność energetyczna produkcji rolniczej w Polsce, "Problemy Inżynierii Rolniczej" 2005 nr 4
 12. Wójcicki Z., Metodyczne problemy badania energochłonności produkcji rolniczej, "Problemy Inżynierii Rolniczej" 2005 nr 1
 13. Wójcicki Z., Metodyka badań postępu technologicznego w gospodarstwach rodzinnych, Warszawa 2008
 14. Wójcicki Z., Poszanowanie energii i środowiska w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Warszawa 2007
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu