BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kamińska Teresa (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Internacjonalizacja zachowań przedsiębiorstwa w świetle uzyskiwanych dochodów
Internalization of an Enterprise's Behaviour in the Context of Gained Incomes
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka, 2011, nr 3, s. 77-85, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Internacjonalizacja, Dochody
Internationalization, Income
Uwagi
summ..
Abstrakt
Teoria internacjonalizacji (także internalizacji w kontekście bezpośrednich inwestycji zagranicznych) próbuje wyjaśnić, dlaczego przedsiębiorstwa poszukują różnych sposobów umiędzynarodowienia swojej działalności. Od lat osiemdziesiątych XX wieku rozwijają się w literaturze światowej modele, traktujące proces internacjonalizacji niejednorodnie, poczynając od przeniesienia (N.F. Percy i P.W. Turnball) i rozszerzania działalności przedsiębiorstwa za granicą (L.S. Welch i R. Luostarinen), poprzez inwestowanie na zagranicznych rynkach (J.H. Dunning), do sekwencyjnego i etapowego angażowania się przedsiębiorstwa na zagranicznych rynkach (model uppsalski) oraz modeli sieciowych (Ch.M. Korth i O.E. Williamson). Spory dorobek w zakresie dociekań nad procesem internacjonalizacji notuje się w literaturze polskiej. (fragment tekstu)

Internalization of enterprises' activities as the economic process is associating with globalization and integration. In the Poland's case inflows of foreign direct investments to our country exceed definitely outflows of the Polish investments abroad although the latter's rate of increments is satisfactory regardless the stage of the business cycle. Therefore, considering aggregated incomes both of the Polish residents abroad and foreign non-residents in the country one is able to verify Dunning's hypothesis of undertaking the FDI only if its profitability is higher abroad than in the country. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Daszkiewicz N., Małe i średnie przedsiębiorstwa we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Scientific Publishing Group, Gdańsk 2004.
 2. Dunning J.H., The Eclectic Paradigm of International Production: a Restatement and Some Possible Extension, "Journal of International Business Studies" 1988, No. 1.
 3. Fonfara K., Gorynia M., Najlepszy E., Schroeder J., Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2000.
 4. Gorynia M., Jankowska B., Teorie internacjonalizacji, "Gospodarka Planowa" 2007, nr 10.
 5. Holleson S., Global Marketing, Prentice Hall, Harlow 2000.
 6. Johnson J., Vahle J.E., The Internalization Process of the Firm: a Model Knowledge Development and Increasing Foreign Market Commitments, "Journal of International Business Studies" 1977, No. 8 (1).
 7. Przybylska K., Proces internacjonalizacji przedsiębiorstwa w teorii ekonomicznej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni 2005, nr 3.
 8. Rymarczyk J., Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004.
 9. Vernon R., International Investment and International Trade in the Product Cycle, "The Quarterly Journal of Economics" 1966, No. 2.
 10. Vernon R., The Product Cycle Hypothesis in a New Environment, "Oxford Bulletin of Economics and Statistics" 1979, No. 2.
 11. www.nbp.pl/publikacje.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
2081-9579
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu