BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mucha Zbigniew (Politechnika Krakowska), Wójcik Włodzimierz (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie)
Tytuł
Investment Costs of Small Wastewater Treatment Plants with SBR Reactors in Poland
Koszty inwestycyjne małych oczyszczalni ścieków z reaktorami SBR w Polsce
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2015, nr 1 (52), s. 124-130, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Koszty inwestycyjne, Oczyszczalnie ścieków, Inwestycje, Ekologia
Investment costs, Sewage treatment plants, Investment, Ecology
Uwagi
summ.
Abstrakt
W oparciu o dane z 29 małych oczyszczalni ścieków z Sekwencyjnymi Reaktorami Biologicznymi, ustalono koszty inwestycyjne tych jednostek. W pracy podjęto próbę klasyfikacji struktury tych kosztów. Badania wskazują, że współczynnik relacji pomiędzy kosztami inwestycyjnymi jednostki i pojemnością oczyszczalni a Równoważną Liczbą Mieszkańców jest wysoki, odpowiednio: 0,801 i 0,864. Ponadto, koszty inwestycyjne oczyszczalni ścieków opartych na Sekwencyjnych Reaktorach Biologicznych w 2013 były dwa razy większe w porównaniu do kosztów z 2004.(abstrakt oryginalny)

For several reasons, in Poland, the main criterion in the tenders selecting the contractor are investment costs in spite of the facts that sometimes costs of operation, life of plants or technological aspects could have an impact in deciding optimal solutions. Sometimes cheap initial costs of investment lead to higher costs of operation or shorter life of plants.(fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Geenens D., Thoeye C., Cost-efficiency and performance of individual and small-scale treatment plants, "Water Science and Technology" 2000 t. 41(1)
  2. Kroiss H., Lindtner S., Costs and cost-effectiveness analysis for waste water services, Proceedings of IWA Conference on Nutrient Management and Wastewater Treatment Processes and Recycle Streams. Krakow, Poland 2005, 19-21 September
  3. Mucha Z., Kryteria i warunki racjonalnego stosowania małych wysokoefektywnych oczyszczalni ścieków. (Criteria and conditions for rational application of high efficiency small wastewater treatment plants), praca doktorska, Politechnika Krakowska, Kraków 2004
  4. Wilderer P.A., Irwine R.L., Goronszy M.C., Sequencing batch reaktor technology, "Scientific and Technical Report" No 10. IWA Publishing 2001
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu