BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lubomska-Kalisz Jolanta (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Procedura budżetowania w przedsiębiorstwie
Budgeting Procedure in Enterprise
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka, 2011, nr 3, s. 113-122, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Budżet, Budżetowanie, Przedsiębiorstwo, Procedura budżetowa
Budget, Budgeting, Enterprises, Budgetary procedure
Uwagi
summ..
Abstrakt
Budżetowanie, jako metoda operatywnego zarządzania i realizacji planów przedsiębiorstwa, narzuca określone wymagania wobec kadry zarządzającej przedsiębiorstwem oraz konsekwentne realizowanie określonych zasad i procedur. Jako metoda bieżącego (operatywnego) zarządzania przedsiębiorstwem jest sformalizowaną procedurą badawczą. Aby budżetowanie mogło stanowić skuteczne narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem, powinno być dokonywane w odpowiedni sposób. Sposób budżetowania jest wyznaczany przez: zasady przyjęte przy sporządzaniu budżetu, metody zastosowane przy opracowaniu budżetu, rodzaj budżetu jako końcowego produktu procesu budżetowania. (fragment tekstu)

This article shows the selected aspects of budgeting procedure in enterprise. In article the consideration about the essence and phases of budgeting procedure in enterprises were presented. The stages of drawing up the budget in enterprise were discussed. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Organizacja, procedury, zastosowanie, red. E. Nowak, B. Nita, Oficyna Wolters Kluwer Businnes, Kraków 2007.
  2. Czubakowska K., Budżetowanie w controllingu, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2004.
  3. Drury C., Rachunek kosztów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
  4. Dylewski M., Filipiak B., Szczypa P., Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Aspekty rachunkowe, finansowe i zarządcze, CeDeWu, Warszawa 2007.
  5. Korzeb Z., Budżetowanie w banku komercyjnym, Difin, Warszawa 2007.
  6. Nowak E., Rachunkowość zarządcza, Profesjonalna Szkoła Biznesu, Kraków 2001.
  7. Rachunkowość zarządcza, red. G.K. Świderska, Poltext, Warszawa 1997.
  8. Surmacz A., Brojak-Trzaskowska M., Porada-Rochoń M., Lubomska- Kalisz J., Budżetowanie i controlling w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa 2010.
  9. Zarządcze aspekty rachunkowości, red. T. Kiziukiewicz, PWE, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
2081-9579
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu