BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wróblewska Monika (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Podmiotowe kompetencje twórcze i transgresja w perspektywie inwestycyjnej i zarządzania
Subjective Competence and Creative Transgression Invest in the Perspective and Management
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2015, nr 1 (52), s. 160-168, bibliogr. 40 poz.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Kompetencje, Inwestycje, Zarządzanie
Competences, Investment, Management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ukazanie podmiotowych twórczych kompetencji i transgresji jako istotnych zasobów, które w perspektywie inwestycyjnej i zarządzania zapewniają sukces i efektywne radzenie sobie w sytuacjach społecznych i zawodowych.(fragment tekstu)

The aim of the paper is to show symptoms of creative skills and transgression as important resources. Transgressions are innovative and creative behaviors. An attempt was made to present them in the perspective of the investment and management, as determinants of success and eff ectiveness.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bandura A., Self-efficacy. Toward a unifying theory of behavioral change, "Psychological Review" 1977 nr 84
 2. Bańka A., Proaktywność w karierze. Podstawy teoretyczne, konstrukcja i analiza czynnikowa skali zachowań proaktywnych w karierze, Poznań-Warszawa 2005
 3. Bańka A., Społeczna psychologia środowiskowa, Warszawa 2002
 4. Crant J.M., Proactive behavior in organizations, "Journal of Management" 2000 nr 34(3)
 5. Drucker P.F., The coming of new organization, "Harvard Business Rewiew" 1988 January
 6. Drucker P.F., Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, Warszawa 1992
 7. Goszczyńska M., Działania przedsiębiorcze - przejaw przystosowania czy transgresji, w: E. Aranowska, M. Goszczyńska (red.), Człowiek wobec wyzwań i dylematów współczesności, Warszawa 2006
 8. Goszczyńska M., Studenski R. (red.), Psychologia zachowań ryzykownych. Koncepcje, badania, praktyka, Warszawa 2007
 9. Kozielecki J., Psychotransgresjonizm. Nowy kierunek psychologii, Warszawa 2001
 10. Kozielecki J., Transgresja i kultura, Warszawa 1997
 11. Kozielecki J., Transgresyjna koncepcja człowieka: analiza psychologiczna, Warszawa 1987
 12. Nęcka E., Twórczość w przedsiębiorstwie i organizacji, w: K. Sedlak (red.), Strategie w biznesie, Kraków 1993
 13. Nosal C.S., Psychologia myślenia i działania menedżera, Kraków 2001
 14. Pietrasiński Z., Twórcze kierownictwo, Warszawa 1975
 15. Popek S., Człowiek jako jednostka twórcza, Lublin 2001
 16. Popek S., Kwestionariusz twórczego zachowania KANH, Lublin 1990/2000
 17. Popek S., Zdolności i uzdolnienia jako osobowościowe właściwości człowieka, Lublin 1996
 18. Sloane P., Twórcze myślenie w zarządzaniu, Gdańsk 2005
 19. Sternberg R., Lubart T.I., The concepts of creativity: prospects and paradigms, w: R.J. Sternberg (red.), Handbook of creativity, Cambridge 1999
 20. Sternberg R.J., Beyond IQ: The triarchic mind. Successful intelligence, New York 1996
 21. Sternberg R.J., Lubart T.I., An investment theory of creating and its development, "Human Development" 1995 nr 34
 22. Sternberg R.J., Wisdom, intelligence, and creativity synthesized, Cambridge 2003
 23. Strzałecki A., Kot D., Osobowościowe wymiary twórczej przedsiębiorczości, "Przegląd Psychologiczny" 2000 nr 43(3)
 24. Strzałecki A., Lizurej A., Innowacyjna przedsiębiorczość. Teorie. Badania. Zastosowania praktyczne. Perspektywa psychologiczna, Warszawa 2011
 25. Strzałecki A., Model "Twórczego stylu zachowania" jako wyznacznik funkcjonowania kadry menedżerskiej w warunkach zmian systemowych, "Czasopismo Psychologiczne" 2001 nr 2
 26. Strzałecki A., Transgresja polskich menadżerów warunkach transformacji ustrojowej, w: E. Aranowska, M. Goszczyńska (red.), Człowiek wobec wyzwań i dylematów współczesności, Warszawa 2006
 27. Strzałecki A., Twórcza przedsiębiorczość. Próba analizy psychologicznej, "Prakseologia" 2001 nr 141
 28. Studenski R., Ryzyko i ryzykowanie, Katowice 2004
 29. Studenski R., Skłonność do ryzyka a zachowania transgresyjne, w: M. Goszczyńska, R. Studenski (red.), Psychologia zachowań ryzykownych. Koncepcje, badania, praktyka, Warszawa 2007
 30. Tyszka T., Psychologia ekonomiczna, w: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, Gdańsk 2000, t. 3
 31. Witkowski S. (red.), Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu, Wrocław 1994;
 32. A. Strzałecki (red.), Psychologia twórczości. Między tradycją a ponowoczesnością, Warszawa 2003
 33. Wróblewska M., Doświadczenia związane z "Ja" a kompetencje twórcze, w: G. Mendecka (red.), Oblicza twórczości, Katowice 2010
 34. Wróblewska M., Kompetencje twórcze w dorosłości. Uwarunkowania. Rozwój. Indywidualizacja, Białystok 2014
 35. Wróblewska M., Mechanizmy rozwoju podmiotowych zasobów twórczych i transgresyjnych w dorosłości. Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Współczesne wyzwania kreatywności, zorganizowanej przez Instytut Filozofii UMCS i Instytut Psychologii UMCS, Lublin 11-12 czerwca 2014, materiały nieopublikowane
 36. Wróblewska M., Predyspozycje do zachowań transgresyjnych a wskaźniki jakości życia, w: I. Siudem, M. Stencel (red.), Zrozumieć człowieka - zrozumieć świat, Lublin 2013
 37. Wróblewska M., Rozwój przez nabywanie kompetencji (w aspekcie uwarunkowań aktywności twórczej), "Chowanna" 2011 nr 1(36)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu