BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bytniewski Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Hernes Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Matouk Kamal (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Chmura obliczeniowa a wzrost efektywności systemów informatycznych na przykładzie Ośrodków Pomocy Społecznej
The Impact of Cloud Computing on Increase the Efficiency of Information System on the Example of Social Assistance Centres
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 199, s. 13-24, bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym 2013
Słowa kluczowe
Chmura obliczeniowa, Systemy informatyczne, Pomoc społeczna, Placówki opieki społecznej, e-administracja
Cloud computing, Computer system, Social assistance, Social care institution, e-government
Uwagi
summ.
Abstrakt
Chmura obliczeniowa jest to rodzaj świadczenia usług poprzez udostępnienie współdzielonych zasobów przetwarzających dane, które mogą być dynamicznie rozsyłane i udostępniane w sieci na żądanie różnych zainteresowanych osób, organizacji czy też instytucji, przy minimalnym zaangażowaniu usługodawcy. Celem artykułu jest zatem przedstawienie propozycji wykorzystania chmury obliczeniowej w realizacji usług systemów informatycznych służących do wspomagania realizacji zadań nałożonych przez przepisy prawa na OPS. Wykorzystanie chmury obliczeniowej jest tym bardziej zasadne, że obecnie w ten sposób są realizowane systemy informatyczne służące przekazywaniu sprawozdań (wygenerowanych w systemach informatycznych funkcjonujących w ośrodkach) do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. (fragment tekstu)

The aim of this article is to present a proposition of using a cloud computing to realization the services of information systems designed to support the implementation of the tasks imposed by law to Social Assistance Centers. The first part of article presents a characteristics of cloud computing efficiency. Next, the problem of low usability of information systems recently using by Centers is presented. The final part of article describes possibility of using the cloud computing to rise the usability of these systems. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bogucki D., e-Administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi. Co niesie administracji chmura obliczeniowa? Centrum Projektów Informatycznych, Wrocław 2012, http://www.pwc.pl/pl/wydarzenia/assets/nowoczesna-administracja-bogucki.pdf [10.10.2012].
 2. Cloud Computing Efficiency, http://www.matthewb.id.au/computer/cloud-computingefficiency. html [28.01.2013].
 3. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego i Komitetu Regionów. Wykorzystanie potencjału chmury obliczeniowej w Europie, http://mac.gov.pl/wp-content/uploads/2012/10/Komunikat- Komisji-wersja-polska.pdf [28.01.2013].
 4. Kundra V., State of Public Sector Cloud Computing, https://cio.gov/wp-content/uploads/ downloads/2012/09/StateOfCloudComputingReport-FINAL.pdf [04.02.2013].
 5. Lis R., Lis R., Atrybuty użyteczności systemów informatycznych w projektowaniu edukacyjnych serwisów internetowych, "Postępy Nauki i Techniki" 2008, nr 2.
 6. Mateos A., Rosenberg J., Chmura obliczeniowa. Rozwiązania dla biznesu, Helion, Gliwice 2011.
 7. Polityka Społeczna, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, www.politykaspoleczna.gov.pl [29.01.2013].
 8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. Dz. U. 2004 r. Nr 100, poz. 1024.
 9. Rutkowska J., Świderska D., Poziom rozwoju społeczeństwa informacyjnego - aspekt usług e-administracji w Polsce i Unii Europejskiej [w:] Informatyka przyszłości. Miejsce i rola serwisów internetowych w rozwoju społeczeństwa informacyjnego, red. W. Chmielarz, J. Kisielnicki, O. Szumski, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011.
 10. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. 1997 r. Nr 133, poz. 883.
 11. Wolny W., Sadecki B., Idea chmury obliczeniowej z zastosowaniem w biznesie [w:] Systemy wspomagania organizacji, SWO 2012, red. T. Porębska-Miąc, H. Sroka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu