BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Senderowska Magdalena (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Wykorzystanie domu jakości w marketingu terytorialnym
The Use of Houses of Quality in Territorial Marketing
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2015, nr 1, s. 64-75, tab., bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Marketing terytorialny, Samorząd terytorialny, Produkt
Territorial marketing, Local government, Product
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia propozycję praktycznego wykorzystania domu jakości przez jednostki samorządu terytorialnego. Propozycja zakłada, że oferta samorządu terytorialnego dla przedsiębiorców stanowi terytorialny produkt inwestycyjny. Produkt ten można zaprojektować zgodnie z uwarunkowaniami jednostki terytorialnej oraz zgodnie z oczekiwaniami inwestorów, przy wykorzystaniu domu jakości. Metoda ta pozwala na przełożenie oczekiwań inwestorów na konkretne mierzalne parametry i porównanie konkurencyjnych ofert. (abstrakt oryginalny)

This article presents a proposal for the practical use of a House of Quality by local government units. The proposal assumes that the local government offer for entrepreneurs is a territorial investment product. This product can be designed according to the conditions of the territorial unit, and in accordance with the investors's expectations concerning the House of Quality functioning. This method allows to transmute their expectations on the specific measurable parameters and compare competing offers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Anholt S. [2010], Places. Identity, Image and Reputation, New York , Palgrave Macmillan.
 2. Ashworth G., Kavaritzis M. [2010], Towards Effective Place Brand Management. Branding European Cities and Regions, Cheltenham-Northamptopn, Edward Elgar.
 3. Barczyk K.J. [2011], Event marketing w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Wybrane aspekty marketingu terytorialnego, Zeszyty Naukowe, nr 663, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 75, Uniwersytet Szczeciński.
 4. Chuang P.-T. [2002], A QFD approach for distribution's location model, "International Journal of Quality & Reliability Management", Vol. 19, No. 8/9, pp. 1037-1054.
 5. Chuang P.-T. [2001], Combining the Analytic Hierarchy Process and Quality Function Deployment for a Location Decision from a Requirement Perspective, "The International Journal of Advanced Manufacturing Technology", No. 18.
 6. Czornik M. [2005], Promocja miasta, Katowice, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego.
 7. de Azevedo A.J.A., Custodio M.J.F., Perna F.P.A. [2013], "Are you happy here?": the relationship between quality of life and place attachment, "Journal of Place Management and Development", Vol. 6, No. 2.
 8. Duczkowska-Piasecka M. [2013], Marketing terytorialny. Jak podejść do rozwoju z korzyścią dla wszystkich, Warszawa, Difin.
 9. Florek M. [2007], Podstawy marketingu terytorialnego, Poznań, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 10. Gębarowski M., [2011], Determinanty skutecznego oddziaływania serwisów społecznościowych w działaniach promocyjnych polskich miast, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Wybrane aspekty marketingu terytorialnego, Zeszyty Naukowe Nr 663, Ekonomiczne Problemy Usług Nr 75, Uniwersytet Szczeciński.
 11. Hankinson G. [2004], The brand images of tourism destinations: a study of the saliency of organic images, "Journal of Product & Brand Management", Vol. 13, No. 1.
 12. Hauser J.R., Clausing D. [1988], The House of Quality, "Harvard Business Review", May-June.
 13. Insch A., Florek M. [2008], A great place to live, work and play. Conceptualizing place satisfaction in the case of a city's residents, "Journal of Place Management and Development", Vol. 1, No. 2.
 14. Jacobsen B.P. [2012], Place brand equity: a model for establishing the effectiveness of place brands, "Journal of Place Management and Development", Vol. 5 No. 3.
 15. Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B. [2010], Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 16. Karaszewski R., Skrzypczyńska K. [2013], Zarządzanie jakością, Toruń, Dom Organizatora.
 17. Kim H.Y., Yoon J.-H. [2013], Examining national tourism brand image: content analysis of Lonely Planet Korea, "Tourism Review", Vol. 68, No. 2.
 18. Kotler Ph., Asplund Ch., Rein I., Haider D.H. [1999], Marketing Places Europe. How to attract investments, industries, residents and visitors to cities, communities, regions and nations in Europe, London, Financial Times, Prentice Hall.
 19. Kotler Ph., Haider D.H., Rein I. [1993], Marketing Places. Attracting Investment, Industry, and Tourism to Cities, States, States and Nations, The Free Press.
 20. Kumar K., Kumanan S. [2011], An Integrated Fuzzy QFD and AHP Approach fo Facility Location Selection, "The IUO Journal of Supply Chain Management", Vol. VIII, No. 4.
 21. Markowski T. [1999], Zarządzanie rozwojem miast, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 22. Mehjerdi Y.Z. [2010], Applications and extensions of quality function deployment, "Assembly Automation", Vol. 30, No. 4.
 23. Michalak J., Warzocha Z., Achramowicz M. [2011], Olsztyn jako miasto niewykorzystanych szans, w: Marketing terytorialny - konkurencyjność regionów, przedsiębiorstw a ochrona środowiska, Deluga W., Dyczkowska J. (red.), Koszalin, Politechnika Koszalińska.
 24. PAIiIZ [2014], www.paiz.gov.pl/strefa_inwestora, Polska Agencja Inwestycji i Inwestycji Zagranicznych, dostęp 20/10/2014.
 25. Pogorzelski J. [2012], Praktyczny marketing miast i regionów, Warszawa, Wolters Kluwer Polska.
 26. Rainisto S.K. [2003], Success factors of place marketing: a study of place marketing practices in Northern Europe and United States, Helsinki, Helsinki University of Technology, Institute of Strategy and International Business, Doctoral Dissertations.
 27. Sevin E. [2013], Places going viral: Twitter usage patterns in destination marketing and place branding, "Journal of Place Management and Development", Vol. 6, No. 3.
 28. Smalec A. [2010], Komunikacja marketingowa jednostek samorządu terytorialnego, w: Marketing. Ujęcie terytorialny, Koszałko J. (red.), Gdańsk, Katedra Marketingu Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska, s. 203-226.
 29. Soliński B. [2015], Metody zarządzania jakością. Metoda rozwinięcia funkcji jakości - QFD, www.zarz.agh.edu.pl/bsolinsk/QFD.html, dostęp 27/01/2015.
 30. Stanowicka-Traczyk A. [2008], Kształtowanie wizerunku miasta na przykładzie miast polskich, Bydgoszcz-Olsztyn, Oficyna Wydawnicza Branta.
 31. Szromnik A. [2005], Korzyści dla klientów-użytkowników jako podstawa koncepcji produktu w marketingu terytorialnym, "Samorząd Terytorialny", nr 12.
 32. Szromnik A. [2012], Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Warszawa, Oficyna a Wolters Kluwer business.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu